Bioton miał 1,93 mln zł straty netto, 3,86 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r.

Bioton odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,86 mln zł wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,49 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 47,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 3,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,58 mln zł w porównaniu z 121,19 mln zł rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 160,7 mln zł, w których największy udział stanowiła sprzedaż insuliny 122,4 mln zł. W porównywalnym okresie 2021 r. przychody wyniosły 125,3 mln zł, co oznacza wzrost o 28,2%, podano w raporcie.

„Pozytywny wpływ na wzrost przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 miała wyższa sprzedaż insuliny w kraju (łącznie z zabezpieczeniem rynku w związku z sytuacja geopolityczną na Ukrainie), a także wyższą sprzedaż na rynkach międzynarodowych, w tym realizację zamówień wynikających z przetargu w Chinach, ale również sprzedaży do Wietnamu, Bangladeszu, Ukrainy oraz innych rynków. Marża brutto na sprzedaży (z uwzględnieniem kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych) na poziomie jednostki Bioton osiągnęła poziom 37,9% i była niższa o 7,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 3,01 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)