Celon Pharma miał 11,67 mln zł straty netto, 11,56 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r.

Celon Pharma odnotowało 11,67 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 7,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,56 mln zł wobec 6,37 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody sięgnęły 45,04 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 41,09 mln zł rok wcześniej.

„W ujęciu kwartalnym, w III kw. 2022 sprzedaż krajowa utrzymywała dynamikę z poprzednich kwartałów i wygenerowała przychody w wysokości 25 mln zł w porównaniu do 28 mln zł w III kw. 2021. Z kolei sprzedaż eksportowa segmentu leków generycznych wygenerowała przychody w wysokości 14,4 mln zł w III kw. 2022 w porównaniu do 10,6 mln zł w III kw. 2021” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 27,29 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 7,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 139,8 mln zł w porównaniu z 146,19 mln zł rok wcześniej.

„W 9 miesiącach 2022 przychody spółki wyniosły 139,8 mln zł w porównaniu do 146,2 mln zł w 9 miesiącach 2021. Spadek przychodów dotyczy w całości segmentu leków generycznych, a dokładniej spadku sprzedaży eksportowej. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych ukształtowała się w 9M22 na poziomie 76,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do 9 miesiącach 2021. Z kolei sprzedaż eksportowa spadła z 60,4 mln zł w 9 miesiącach 2021 do 41,5 mln zł w 9 miesiącach 2022, co jest konsekwencją przeznaczenia istotnych mocy produkcyjnych w I kw. 2022 na serie próbne leków innowacyjnych wymagane do realizacji Projeku Falkieri. Należy również zaznaczyć, iż 9 miesięcy 2021 były rekordowe w odniesieniu do sprzedaży eksportowej na rynki francuski i włoski, jako rynki nowe, które rozpoczynały w tamtym okresie proces towarowania. Począwszy od drugiego półrocza 2021 roku, zjawisko to osłabło, gdyż rynki nasyciły się i ustalone zostało faktyczne zapotrzebowanie na wyroby spółki na tych rynkach” – czytamy dalej w raporcie.

Przychody z dotacji wzrosły z 13,6 mln zł w 9 miesiącach 2021 do 21,5 mln zł w 9 miesiącach 2022, co jest powiązane z większym zaawansowaniem prowadzonych przez spółkę projektów badawczo-rozwojowych. W okresie 9 miesięcy 2022 prowadzono aktywnie kilkanaście projektów B+R, podano także.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 3,83 mln zł wobec 29,93 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 55,05 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 70,54 mln zł rok wcześniej, podczas gdy segment innowacyjny odnotował w I-III kw. 2022 r. ujemny wynik EBITDA w wysokości 51 mln zł w porównaniu do 40,6 mln zł straty rok wcześniej.

„Spadek EBITDA w 9 miesiącach 2022 był spowodowany wspomnianą luką przychodową w segmencie leków generycznych, a tym samym niepokryta została część kosztów stałych, w szczególności kosztów wynagrodzeń. Ponadto 9 miesięcy 2022 to okres bardzo wysokiej inflacji. Mimo wszystko rentowność EBITDA segmentu leków generycznych utrzymała się w 9 miesiącach 2022 na wysokim poziomie i wyniosła 47%. Należy również zaznaczyć, iż wzrost kosztów w segmencie innowacyjnym w 9 miesiącach 2022 został pokryty wzrostem przychodów z dotacji, wskaźnik subsydiowania kosztów R&D dotacjami wyniósł 26% w 9 miesiącach 2022 w porównaniu do 22% w 9 miesięcy 2021” – napisano też w raporcie.

Najistotniejsze wzrosty kosztów operacyjnych odnotowano w I-III kw. br. w obszarze kosztów usług obcych, tj. 14 mln zł r/r, co w całości dotyczy segmentu leków innowacyjnych.

„Z kolei presja inflacyjna wpłynęło w szczególności w 9 miesiącach 2022 na wzrost kosztów mediów. Koszty energii i gazu wzrosły w spółce w 9 miesiącach 2022 prawie trzykrotnie w porównaniu do 9 miesięcy 2021” – wskazano także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)