PZ Cormay miał 0,5 mln zł zysku netto, 0,4 mln zł straty EBIT w III kw. 2022 r.

PZ Cormay odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,4 mln zł wobec 1,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,85 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 20,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 5,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 63,55 mln zł w porównaniu z 60,2 mln zł rok wcześniej.

„W okresie trzech kwartałów 2022 roku przychody grupy wzrosły o 6%, do 63,6 mln zł. Jest to najwyższy wynik sprzedażowy grupy od blisko 8 lat. W III kwartale br. odnotowaliśmy blisko 6% wzrost sprzedaży, zwiększając ją rok do roku już siódmy kwartał z rzędu. Kwartał ten zakończyliśmy z blisko 0,8 mln zł skonsolidowanego EBITDA oraz 0,5 mln zł zysku netto, wobec odpowiednio 0,05 mln zł oraz 2,7 mln zł straty w analogicznym okresie 2021 roku’ – napisał p.o. prezesa Flavio Finotello w liście do akcjonariuszy.

„Na koniec września br. przychody grupy za ostatnie 12 miesięcy wyniosły ponad 88 mln zł. W ostatnich trzech latach wzrosły one o ponad jedną czwartą, a w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec września 2020 roku wzrost sprzedaży wyniósł aż 40%” – czytamy również.

Grupa prowadzi sprzedaż sprzętu medycznego oraz odczynników diagnostycznych na Białorusi, w Rosji oraz na Ukrainie. W pierwszej połowie roku 2022 sprzedaż na ww. rynkach odpowiadała za łącznie 22% przychodów Grupy, przy czym udział sprzedaży w Rosji w przychodach wyniósł 19%, na Ukrainie – 3%, na Białorusi – 1%, podano w raporcie.

Sprzedaż w Rosji wyniosła 11,96 mln zł w I-III kw wobec 8,38 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (+43% r/r). Sprzedaż na Ukrainę spadła o 20% r/r do 1,65 mln zł. Przychody ze sprzedaży na Białoruś wzrosły o 50% do 0,86 mln zł.

„Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę Grupa odnotowała wzrost sprzedaży zarówno na rynku rosyjskim i białoruskim. Pomimo wzrostu sprzedaży w początkowych miesiącach po inwazji, w ostatnich miesiącach widoczne jest osłabienie popytu na tych rynkach, chociaż sprzedaż w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie wyższym niż w roku 2021. W ostatnim czasie Grupa obserwuje również istotny wzrost kosztów i wydłużony czas transportu do Rosji i na Białoruś. Mimo wprowadzonych sankcji, w tym wykluczenia niektórych z działających w Rosji i na Białorusi banków z systemu SWIFT, płatności od spółek rosyjskiej i białoruskiej do Jednostki Dominującej przebiegają bez istotnych zakłóceń, za pośrednictwem nieobjętych sankcjami oddziałów zagranicznych banków obecnych na tych rynkach” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 1,47 mln zł wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)