Rząd przyjął projekt noweli o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Projekt przewiduje m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia po okresie wzmożonych działań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19. Nowe przepisy zakładają także optymalizację wydawania środków publicznych na ochronę zdrowia” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, w przyszłym roku możliwe będzie jednorazowe zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań dotyczących ochrony zdrowia.

Natomiast minister zdrowia będzie miał możliwość wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował:
– świadczenia wysokospecjalistyczne;
– leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”), a także leki dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”);
– leki oraz wyroby medyczne nabywane w ramach programów polityki zdrowotnej.

Projekt zakłada, że finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będzie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu w NFZ skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem.
Wojewodowie nadal mają być odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których – podobnie jak dotychczas – oddziały wojewódzkie NFZ będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku.

(ISBnews)