Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 14-18 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ustawa o lekarzach i dentystach: Sejm znowelizował ustawi) o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, który zakłada optymalizację środków na ochronę zdrowia, w tym m.in. wsparcie jednostek systemu ochrony zdrowia, w tym możliwość wsparcia finansowego przez ministra zdrowia inwestycji realizowanych w roku przyszłym w określonych podmiotach leczniczych, podległych samorządom.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 10-16 listopada 2022 r. wyniosła 2 403. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 551 505 szczepień, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 347 590 osób. W dniach 10-16 listopada br. wykonano ponad 33,9 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,7 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 501 690, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 791 973.

Biotechnologie: Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii wzrosły o 8,7% r/r do 1 184,7 mln zł w 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 373,4 mln zł w ub. roku, co oznacza wzrost o 25,9% r/r.

Borelioza: Jest najczęściej występującą w Polsce zawodową chorobą zakaźną. Według Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych, w ostatnim dziesięcioleciu borelioza stanowiła ponad 95% ogółu chorób zawodowych zarejestrowanych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe wśród pracowników najbardziej narażonych na kontakt z kleszczami, a także profilaktyka i odpowiednie zabezpieczanie się przed każdym wyjściem do lasu.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Neuca spodziewa się, że wzrost rynku hurtu aptecznego w ujęciu rocznym nadal będzie dwucyfrowy w IV kw. br. i tym samym pozostanie wysoki w ujęciu całego 2022 r., a następnie znajdzie się w przedziale 6-10% w 2023 r., poinformował prezes Piotr Sucharski.

Ustawa refundacyjna: Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, poinformował prezes Piotr Sucharski. Wcześniej prezes przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednak termin jego przyjęcia wciąż nie jest znany. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest – według niego – kwestią bezsporną. O załatwienie tej kwestii apeluje całe środowisko medyczne obawiające się kolejnych problemów w łańcuchu dostaw leków, podkreślił.

Dostęp do leków: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, które mają na celu m.in. zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limit środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie, głosami 98 senatorów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Neuca: Ocenia, że wzrost kosztów operacyjnych i finansowych w II półroczu br. w porównaniu do I półrocza następuje zgodnie z jej przewidywaniami i w IV kwartale będzie zbliżony do wzrostu, który miał miejsce w III kw. (o ok. 16 mln zł), poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Oznacza to, że prognoza wzrostu kosztów sporządzona trzy miesiące temu, która zakładała go na poziomie ok. 32 mln zł w II półroczu względem I półrocza, realizuje się i uwzględnia już cały możliwy wzrost.

Krka: Odnotowało 301,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego w I-III kw. 2022 r. wobec 240,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics: Biofund Capital Management LLC zrealizował płatność w wysokości 13,8 mln zł na rzecz Medicalgorithmics wynikającą z realizacji zawartej umowy inwestycyjnej, podał Medicalgorithmics. W efekcie zrealizowania tego warunku zawieszającego w skład rady nadzorczej Medicalgorithmics weszli Kris Siemionow, Paweł Lewicki oraz David Cash.

Neuca: Odnotowała 25,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 39,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki Daniela Wojtkiewicza, Romana Dudzika i Julitę Czyżewską, powierzając im funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Carlson: Carlson ASI Evig Alfa – fundusz venture capital z Grupy Carlson – podpisał umowy inwestycyjne z trzema nowym startupami, podał fundusz. Do grona spółek portfelowych dołączyły: Equinity Vision (pettech), PUMaA System (medtech) oraz Tasklytics (SaaS).

Scope Fluidics: Stan gotówki na koncie na dzień 30 września br. wynosił 370,6 mln zł po zapłaceniu przez Spółkę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 72 mln zł i spłacie pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 43 mln zł.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Genomtec: Powziął informację o pozytywnej decyzji Brazylijskiego Urzędu Patentowego przyznającej ochronę patentową na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”, który obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID, podał Genomtec. Spółka jest w toku ponad dwudziestu pięciu zgłoszeń patentowych na całym świecie.

Nestmedic: Zawarł ze Speculum Artigos Médicos umowę dystrybucyjną, dotyczącą udzielenia praw do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud w Portugalii, podała spółka. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Synektik: Podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wartą 27,15 mln zł netto, podała spółka. Umowa obejmuje też dodatkowe wyposażenie, przeszkolenie personelu, opiekę serwisową oraz dostawę instrumentów chirurgicznych na okres kolejnych 2 lat.

Alior Bank: Promocja „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” skierowana jest do klientów biznesowych, którzy posiadają konto firmowe w Alior Banku, korzystają z karty debetowej Mastercard z Plusem i ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA lub podpiszą umowy o te produkty i usługi banku. Klientom, którzy spełnią wszystkie warunki umowy, Alior Bank zapłaci składki ubezpieczeniowe do końca lutego 2023 r.

SDS Optic: Do SDS Optic dostarczono z USA ostatnie i kluczowe specjalistyczne urządzenie spersonalizowane do potrzeb planowanej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, jak również dokonano końcowej płatności. Tym samym zakończył się etap inwestycyjny, obejmujący zamówienie, zakup, dostawę i rozruch urządzeń i maszyn produkcyjnych o wartości końcowej ponad 2,6 mln zł, podała spółka. Na sfinansowanie tego kamienia milowego SDS Optic pozyskało środki z emisji akcji serii D przeprowadzonej w 2021 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)