Farmaceuta może pomóc rzucić palenie

Aż 26% dorosłych Polaków przyznaje, że pali papierosy. Rzucanie palenia to trudny proces, który wymaga motywacji i gotowości do podjęcia wysiłku. Wsparcie można otrzymać m.in. od farmaceuty w aptece.

Palenie tytoniu bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie. U osób zdrowych, może wywoływać męczący kaszel i częste infekcje dróg oddechowych. Z kolei u pacjentów z chronicznymi chorobami, może nasilać objawy i pogarszać rokowania dla prowadzonej terapii.

Według danych przywoływanych przez Ministerstwo Zdrowia, do nałogowego, codziennego palenia przyznaje się ok. 26 proc. dorosłych Polaków. Pod tym względem jesteśmy na 12. miejscu w Europie. Wiele związków chemicznych zawartych w dymie papierosowym ma udowodnione działanie rakotwórcze. Wśród palaczy najwięcej zgonów powodują: nowotwór złośliwy oskrzeli, tchawicy, płuc, krtani oraz Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP).

„W leczeniu POChP bardzo ważna jest wczesna diagnostyka. Farmaceuta, mając świadomość charakterystycznych objawów (duszność, przewlekły kaszel, ucisk w klatce), może zasugerować pacjentowi przychodzącemu po poradę, że należałoby je skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjent sygnalizuje, że trwają już od dłuższego czasu i np. nasilają się przy wysiłku” – podaje Izabela Baj, Dyrektor ds. Opieki Farmaceutycznej Gemini Polska.

Warto rzucić palenie jak najszybciej. Ci, którzy próbowali zerwać z nałogiem, wiedzą, że objawy zespołu odstawienia mogą znacząco utrudniać pomyślne zakończenie. Są to m.in. zwiększona drażliwość, kłopoty ze snem, niepokój i problemy z koncentracją. Szczególnie ostrożni podczas rzucania palenia powinni być diabetycy. Muszą oni częściej dokonywać pomiarów glikemii, która może podlegać większym wahaniom.

Podczas rzucania palenia warto skorzystać z porady farmaceuty. W aptece otrzymamy wsparcie w doborze rodzaju nikotynowej terapii zastępczej oraz dodatkowe wskazówki.

„Z mojego doświadczenia wynika, że do apteki najczęściej trafia pacjent świadomy swojego nałogu i zdecydowany podjąć walkę z uzależnieniem. Zatem naszą rolą jest przedstawienie możliwych formy terapii. Nasza wiedza pomaga pacjentowi podjąć właściwą decyzję, na który rodzaj dostępnego środka wspomagającego proces rzucania palenia powinien się zdecydować. Staramy się wybrać taki produkt, aby terapia dla pacjenta była jak najbardziej komfortowa i zapewniła mu upragniony sukces” – mówi Emilia Woźniak, mgr farmacji z Gdyni.

W trakcie rozmowy farmaceuta przeanalizuje wspólnie z pacjentem motywację do rozstania z nałogiem i opowie o najczęstszych wyzwaniach, przed którymi stają palący. W każdej aptece bez recepty można kupić Nikotynową Terapię Zastępczą, tj. terapeutyczną nikotynę w postaci np. gum czy plastrów. Taką terapię przyjmuje się przez okres około 3 miesięcy. W tym czasie można stopniowo zmniejszać dawkę przyjmowanej nikotyny, by w końcu uwolnić się od nałogu.

Jeśli pacjent próbuje rzucić palenie kolejny raz, może odczuwać silny stres i presję. Powinien wtedy rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy lekarza lub wsparcia psychologa, o czym także może porozmawiać podczas wizyty w aptece.

Zgodnie z badaniem Pharmaceutical Group of the European Union, obejmującym 32 państwa, dostępność usługi wsparcia w zakresie rzucania palenia w krajach europejskich wynosi 70%.

„Wsparcie farmaceuty w rzuceniu palenia to element opieki farmaceutycznej z powodzeniem prowadzony w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii. Badania wskazują na wysoką skuteczność oraz opłacalność finansową takiego wsparcia. Jak czytamy w raporcie IQVIA „Opieka farmaceutyczna”, pomoc farmaceutów w Wielkiej Brytanii zwiększa szansę na przezwyciężenie uzależnienia nikotynowego aż o 160%” – dodaje Izabela Baj, Dyrektor ds. Opieki Farmaceutycznej Gemini Polska.