Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Puls Biznesu
–Prezes Pure Biologics Filip Jeleń stwierdził, że co prawda spółka pozyskała 20 mln zł dodatkowego kapitału wskutek emisji akcji, jednak nie jest zadowolona z parametrów transakcji. W ciągu kilku tygodni zamierza przedstawić rewizję działań planowanych na 2023 r., ponieważ mniejsze finansowanie oznacza węższy zakres badań. Większość pieniędzy zostanie przeznaczona na projekty, w których najwcześniej będzie możliwa komercjalizacja, w przypadku pozostałych przesunięty zostanie harmonogram, jednak Pure Biologics nie chce obecnie rezygnować z żadnego z projektów.

Dziennik Bałtycki
–W Starostwie Powiatowym w Kartuzach podpisano umowę na utworzenie w Powiatowym Centrum Zdrowia centrum diagnostyki obrazowej, przebudowę poradni specjalistycznych, rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału chorób wewnętrznych i szkoły rodzenia wraz z modernizacją obiektów placówki i jego infrastruktury. Oznacza to kompleksową rozbudowę całego PCZ. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę prawie 22,36 mln zł. Prace najpewniej ruszą wiosną 2023 r., wszystko zaś powinno zostać ukończone do połowy 2024 r.