Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 19-23 grudnia br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ustawa o zawodzie lekarza: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która ma na celu optymalizację wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze, podała Kancelaria Prezydenta. Organizacje pracodawców oraz stowarzyszenia związane z ochroną zdrowia apelowały do prezydenta o zawetowanie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przyjęta przez Sejm nowelizacja, która w ubiegłym tygodniu trafiła do podpisu prezydenta przekazuje do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in. nieodpłatne leki dla seniorów oraz kobiet w ciąży, programy ratownictwa medycznego czy polityki zdrowotnej. Umożliwia skierowanie też środków z funduszu zapasowego NFZ do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Strategia onkologiczna: Rząd planuje przyjęcie nowelizacji programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, której celem jest dokonanie aktualizacji terminów i zakresu działań realizowanych w ramach strategii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały w tym zakresie planowane jest na grudzień.

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 15-21 grudnia 2022 r. wyniosła 3 774. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 749 083 szczepienia, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 363 329 osób. W dniach 15-21 grudnia br. wykonano ponad 44,6 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 37,9 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 615 471, zaszczepionych dawką przypominającą – 14 963 435.

Sieć onkologiczna: Ministerstwo Zdrowia planuje przedłużenie pilotażu dotyczącego sieci onkologicznej do 31 marca 2023 r. wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, został skierowany do konsultacji i uzgodnień.

KSO: Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) powstanie ruszy najpóźniej od II kw. 2023 r., zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Trwające obecnie pilotaże mają zostać przedłużone o I kw. 2023 r.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 6,8% r/r i wyniosła 3,97 mld zł w listopadzie, wynika z danych PEX PharmaSequence. Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24,8% i była niższa o 2,2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do października marża spadła o 1,6%.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Ryvu Therapeutics: Zakończyło ofertę publiczną akcji serii J, pozyskując w jej wyniku od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz BioNTech 250,3 mln zł brutto, podała spółka. Wraz z zabezpieczonymi z innych źródeł środkami, będzie dysponować ok. 500 mln zł na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, podkreślono.

Pure Biologics: Zawarło umowy objęcia 450 tys. akcji na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną wynoszącą 20 zł oraz 510 tys. akcji spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną wynoszącą 20 zł, podała spółka. Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 19,2 mln zł.

Healthnomic: Chce zadebiutować na New Connect w nadchodzącym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Wiśniewski. Dokumentację związaną z procesem chce zamknąć w I kw. 2023 r.

Apeiron Synthesis: Zamknął rundę inwestycyjną kwotą 4,8 mln USD od Aper Ventures, Orlen VC, Adamed Pharma oraz anioła biznesu, podała spółka.

Captor Therapeutics: Spółka zawarła z podmiotem z Sosei Group Corporation – Heptares Therapeutics Ltd. aneks do umowy o współpracy badawczej z dnia 22 grudnia 2020 roku, przedłużający jej obowiązywanie, na okres kolejnych 6 miesięcy, do dnia 21 czerwca 2023 r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wspólnego programu badawczego w zakresie opracowania i rozwoju nowych związków małocząsteczkowych indukujących degradację białek chorobotwórczych z rodziny GPCR (ang. G protein-coupled receptor, GPCR). Warunki finansowe wynikające z umowy pozostają bez zmian.

MedApp: Zawarł umowę dystrybucyjną z TND LLP z siedzibą w Ałmaty (Kazachstan), dotyczącą produktu CarnaLife Holo (oprogramowania/software’u) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z oprogramowania (hardware’u) na terytorium Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz Mongolii. Umowa została zawarta na okres 3 lat i 6 miesięcy, podała spółka.

Urteste: Złożyło w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395 286 nowo emitowanych akcji serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Przyczyną złożenia wniosku jest zmiana harmonogramu oferty publicznej akcji serii E.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc: Erbud podpisał umowę o wartości 32,1 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu inwestycji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie”, podała spółka. Czas realizacji ustalono na 22 grudnia 2022 r. – 15 listopada 2023 r.

Nestmedic: Zawarł umowę dystrybucyjną z Aditech srl na udzielenie prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud we Włoszech

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)