PolTREG ma umowę z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu B+R

PolTREG podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu spółki pn. „Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego (prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20”, podał PolTREG. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 49,5 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 31,7 mln zł. Określony w umowie maksymalny okres realizacji projektu kończy się 24.11.2028 r.

„Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na przeprowadzenie badań klinicznych, a w dalszej perspektywie wdrożenie na rynek innowacyjnej terapii komórkowej przeznaczonej dla chorych na cukrzycę typu 1, w fazie przedobjawowej (prediabetes). Zaplanowane zadania badawcze obejmują przygotowanie i przeprowadzenie badania klinicznego fazy II.

Zgodnie z postanowieniami umowy, całość praw majątkowych autorskich, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów użytych w ramach projektu, a także prawa do wyników prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują PolTREG. W Umowie wskazano, iż PolTREG po uzgodnieniu z Agencją, przyznaje Agencji prawo wykupu licencji niewyłącznej ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru prawa do wykupu licencji przez Agencję, Agencji przysługuje prawo wykupu licencji niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenach rynkowych. Agencji przysługuje 50% wartości zysku z tytułu komercjalizacji, w przypadku kontynuacji Badań klinicznych i/lub w przypadku dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu przez właściwe organy regulatorowe, poza Unią Europejską i EOG i USA i Kanadą w okresie 3 lat od zakończenia projektu, podano także.

„Zgodnie z postanowieniami umowy, w przypadku całkowitego braku komercjalizacji w terminie 3 lat od zakończenia Projektu, PolTREG jest zobowiązany do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. Na podstawie aktualnej wiedzy spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji projektu” – czytamy dalej.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2021 r.

(ISBnews)