Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 16-20 stycznia br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 12-18 stycznia 2023 r. wyniosła 2 024. Od początku pandemii łącznie wykonano 57 846 063 szczepienia, podało Ministerstwo Zdrowia (MZ).Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 374 257 osób. W dniach 12-18 stycznia wykonano 28,9 tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38 mln. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 633 314, zaszczepionych dawką przypominającą – 15 041 509.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Scope Fluidics: Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,92% i wyniósł 246,5 zł.

LabPlus: Startup realizuje drugą rundę inwestycyjną na poziomie ok. 2 mln euro, podała spółka. Fundusze z organizowanej rundy zostaną przeznaczone m.in. na międzynarodową komercjalizację. Wrocławski startup LabPlus stworzył pionierską technologię automatyzującą interpretację wyników badań laboratoryjnych.

Medicalgorithmics: Podpisał strategiczną umowę dystrybucyjną z Express Diagnostics Limited, podała spółka. Express Diagnostics jest największym dostawcą usług monitorowania serca i analizy EKG w Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych.

Synektik: Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by zysk netto w kwocie 1,45 mln zł, osiągnięty za rok obrotowy 2021/2022 r. został przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy oraz by przeznaczyć na dywidendę 3,67 mln zł z kapitału zapasowego (w części jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych) – razem 5,12 mln zł tj. 0,6 zł na jedną akcję, podała spółka.

Selvita: W efekcie rejestracji podwyższenia kapitału Ryvu Therapeutics, Selvita nie będzie konsolidować w pełni wyników oraz innych danych finansowych spółki Ardigen w 2023 r., podała Selvita. Zmiana zasad konsolidacji nie będzie miała wpływu na realizację planów grupy, a nawet może poprawić jej rentowność, poinformował ISBnews współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

AstraZeneca: Prezes Leif Johansson i wiceprezes wykonawczy ds. onkologii Dave Fredrickson spotkali się w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem RP Mateuszem Morawieckim. W trakcie rozmów z głową państwa, AstraZeneca zobowiązała się do inwestycji w wysokości miliona dolarów w 2023 roku na działania profilaktyczne w Polsce.

SDS Optic: Projekt dotyczący finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone SDS Optic przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w kwocie do 10 mln euro został umieszczony w otwartej bazie EBI w sekcji „Projekty do sfinansowania” ze statusem „w trakcie oceny”, podało SDS Optic. Status ten rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania, które wsparłoby rozwój platformy technologicznej inPROBE.

PolTREG: Podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu spółki pn. „Terapia komórkowa stanu przedcukrzycowego (prediabetes) w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- i przeciwciało antyCD20”, podał PolTREG.

BioMaxima: Otrzymała 1,84 mln zł dotacji (60% wydatków kwalifikowanych) w działaniu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” na zakup w pełni automatycznej linii produkcyjnej do wytwarzania testów do identyfikacji SARS-CoV-2, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)