Lux Med: Jak po roku od wybuchu wojny wygląda pomoc medyczna i wsparcie zawodowe dla uchodźców z Ukrainy?

Mija rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według danych Straży Granicznej, do tej pory granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 10 mln uchodźców. To głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Wiele z nich, po przybyciu do Polski, szukało doraźnej pomocy medycznej lub musiało kontynuować leczenie. Z pomocą przyszła Grupa Lux Med, która już w 24 godziny od wybuchu wojny zaoferowała uchodźcom pilną, bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich swoich centrach medycznych i szpitalach. Do tej pory pomogła ponad 180 tys. osób, świadcząc ponad 320 tys. usług medycznych. Uruchomiła też program wsparcia zawodowego dla uchodźców – pracowników ochrony zdrowia z Ukrainy i zatrudniła już 240 z nich.

W marcu 2022 roku właściciel Grupy – firma Bupa przekazała kwotę 6 milionów funtów na rzecz pomocy uchodźcom, co pozwoliło rozszerzyć dotychczasowy zakres działań pomocowych i kontynuować je do dziś. Działania realizowane są głównie przez Fundację Lux Med im. dr Joanny Perkowicz.

Firma zaoferowała bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich 270 placówkach i 14 szpitalach.

„Na prośbę wojewody zorganizowaliśmy punkt medyczny na Dworcu Centralnym w Warszawie, a następnie w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie – największym centrum tego typu w Polsce. Uruchomiliśmy też centrum medyczne dla uchodźców w budynku Marriott w Warszawie, w którym zatrudnienie znalazł także personel z Ukrainy” – wskazuje Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy.

Jak dodaje, z perspektywy podmiotu leczniczego, poza kontynuacją leczenia chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, epilepsja, przewlekłe choroby i bóle pleców, specjaliści  leczący uchodźców wojennych, obserwują wzrost zapotrzebowania na porady psychologów.

„Trwająca już blisko rok wojna i przebywanie w stanie niepewności, z daleka od bliskich, czy też brak perspektyw na powrót powoduje, że widzimy u wielu stany depresyjne, przewlekłego lęku lub rezygnacji” – zaznacza Anna Rulkiewcz.

Specjalny Program Wsparcia Medycznego i Zawodowego Grupy dla uchodźców z Ukrainy składa się z trzech filarów: pomocy doraźnej, leczenia szpitalnego i rozwoju zawodowego. W ramach tego ostatniego elementu firma zaoferowała osobom, które przed wojną pracowały w branży medycznej m.in. wsparcie prawne i pomoc w uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, intensywną naukę języka polskiego czy szkolenia medyczne.

Dotychczas Grupa Lux Med zatrudniła 240 osób – m.in. lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny oraz pracowników administracyjnych, zapewniając pełne wsparcie, także w kwestiach formalno-prawnych.