Pure Biologics ma rekomendację na ok. 32,44 mln zł dofinansowania na rozwój projektu PB003

Wniosek odwoławczy Pure Biologics dotyczący dofinansowania projektu rozwoju leku PB003, przedstawiony do konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, został rozpatrzony pozytywnie i tym samym projekt został zarekomendowany do dofinansowania, podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 48,9 mln zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 32,44 mln zł. Termin realizacji projektu to lata 2022-2026 r.

„Projekt pn. 'A phase 1 study to investigate the safety, tolerability and efficacy of bispecific compound in subjects with advanced solid tumors / Badanie kliniczne 1 fazy mające na celu zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności bispecyficznego związku u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi’ obejmuje zaawansowane etapy produkcji kandydata na lek oraz pierwszą fazę badań klinicznych prowadzonego już przez emitenta projektu rozwoju leku PB003” – czytamy w komunikacie.

Celem rekomendowanego do dofinansowania projektu PB003 jest wytworzenie i weryfikacja w badaniu klinicznym fazy 1 wysoce innowacyjnego bifunkcyjnego białka fuzyjnego (BFP) o specyficznym sposobie działania wynikającym z zaangażowania wielu celów. BFP poprzez wiązanie z kompleksem GARP-TGF-β1 blokuje uwalnianie TGF-β1, łagodząc w ten sposób immunosupresje i poprawiając przeciwnowotworowa odpowiedz immunologiczna w środowisku guza, a ponadto zmniejsza liczbę komórek nowotworowych i immunosupresyjnych poprzez receptor NKG2D.

Intencją Pure Biologics jest równoległy rozwój projektów PB003 i PB004 w 2023 r., dzięki czemu planuje liczne optymalizacje kosztowe, przede wszystkim związane z przeprowadzeniem badań klinicznych fazy 0, podkreślono.

„Jednocześnie emitent informuje, że decyzją zarządu zrezygnował z realizacji rekomendowanego przez ABM do dofinansowania nowego projektu PB108 ze względu na: 1] fakt, iż realizacja projektu wykracza poza działania strategiczne zaplanowane na 2023 r.; 2] brak spełnienia warunku określonego w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. dot. realizacji projektu wyłącznie 'w przypadku pozyskania dodatkowych zasobów, w tym finansowych'” – wskazano również.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)