Airway Medix ma list intencyjny z partnerem z Tajwanu dot. produkcji i sprzedaży

Airway Medix podpisał z międzynarodowym wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych z centralą na Tajwanie list intencyjny (LOI) dotyczący współpracy stron w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów medycznych opartych na technologii opracowanej przez Airway Medix, podała spółka.

„Zgodnie z LOI strony podejmą działania w celu nawiązania potencjalnej współpracy na polu produkcji, marketingu i sprzedaży [również w formule co-brandingu] produktów z portfolio emitenta, w szczególności produktów Closed Suction System [CSS] oraz Oral Care [B-Care] pod warunkiem uzgodnienia i podpisania przez strony prawnie wiążącego porozumienia” – czytamy w komunikacie.

List intencyjny zakłada przekazanie przez spółkę w okresie nie dłuższym niż 45 dni wszelkich niezbędnych informacji do dokonania przez partnera oszacowania kosztów transferu technologii oraz produkcji masowej urządzeń, których produkcją, dystrybucją oraz, jeżeli strony tak uzgodnią, marketingiem i sprzedażą masową miałby się zająć partner w przyszłości, podano także.

„Strony zobowiązały się do prowadzenia dalszych rozmów w dobrej wierze w taki sposób, aby jak najszybciej uzgodnić finalne warunki ewentualnej współpracy komercyjnej w zakresie produkcji, i jeżeli strony tak uzgodnią, wdrożenia rynkowego” – podsumowano.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)