Akcjonariusze Mercator Medical złożyli oferty sprzedaży 221 tys. akcji w buy-backu

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical ogłoszone przez jego spółkę zależną – LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii – zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221 151 walorów, w całym okresie przyjmowania ofert, podała spółka.

Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami jest niższa niż liczba akcji będących przedmiotem zaproszenia (1 250 701), w związku z czym podmiot nabywający nabędzie wszystkie akcje objęte złożonymi ofertami akcji. Zgodnie z zaproszeniem, akcje nabywane będą po cenie 48 zł za jedną akcję. Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji jest 6 marca 2023 r., podano.

„Finalizowany skup akcji wskazuje na to, że akcjonariusze w większości nie są gotowi sprzedać akcji po cenie zbliżonej do aktualnego kursu. Może to oznaczać, że widzą oni w Grupie Mercator Medical długoterminowy potencjał. To z kolei byłoby dobrą informacją dla nas. Zrealizowaliśmy uchwałę walnego zgromadzenia, zrealizowaliśmy wcześniejsze deklaracje, a jednocześnie warte podkreślenia są na pewno proste, przyjazne i transparentne rozwiązania, jakie wypracowaliśmy wraz z zaangażowanym w transakcję domem maklerskim” – skomentował prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Ogłoszony przez spółkę LeaderMed skup akcji Mercator Medical był prowadzony poprzez dom maklerski Ipopema Securities.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. Spółka skupiła dotychczas w dwóch procesach buy-back 876,7 tys. akcji własnych, stanowiących 8,2% walorów. Po sfinalizowaniu trzeciego skupu akcji spółki Grupy Mercator Medical będą w posiadaniu blisko 1,1 mln akcji, odpowiadających 10,3% w kapitale zakładowym, podsumowano w komunikacie.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)