Polacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę jamy ustnej

Z najnowszego sondażu opinii publicznej wynika, że blisko 60% dorosłych Polaków myje zęby pastą dwa razy dziennie. Prawie 20% rodaków robi to o połowę rzadziej. Przeszło 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% respondentów – częściej. Tylko nieco ponad 2% społeczeństwa czyści zęby po każdym posiłku. Natomiast blisko 3% pełnoletnich osób w Polsce nie szczotkuje ich codziennie, a prawie 1,5% uczestników sondażu w ogóle tym się nie zajmuje. Autorzy badania alarmują, że Polacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę jamy ustnej.

Badanie UCE RESEARCH i IMPLANT MEDICAL (pt. Jak często Polacy myją zęby?) wykazało, że 57,6% Polaków przeważnie myje zęby pastą dwa razy dziennie. Według autorów badania, to może oznaczać, że rodacy wciąż niedostatecznie dbają o higienę, o czym warto głośno mówić zwłaszcza przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Autorzy sondażu powołują się przy tym również na szacunki Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że problem próchnicy dotyczy niemal każdego dorosłego Polaka i co gorsza – aż ponad 80% sześciolatków.

„Z praktyki można powiedzieć, że prawie każdego dnia do gabinetów stomatologicznych zgłaszają się pacjenci, którzy deklarują mycie zębów z ww. częstotliwością, jednak jakość ich uzębienia pozostawia wiele do życzenia. Szczotkowanie dwa razy dziennie to zdecydowanie za mało, żeby zapobiegać różnego rodzaju chorobom, w tym nowotworowym, często wykraczającym nawet poza samą szczękę. Poważnym problemem społecznym w Polsce jest to, że brakuje świadomości prozdrowotnej na temat wpływu stanu zębów na ogólne zdrowie, w tym m.in. na układ sercowo-naczyniowy czy stawowy” – alarmuje dr n. med. Piotr Przybylski, współautor badania z kliniki IMPLANT MEDICAL.

Zdaniem autorów badania, potrzebna jest zdecydowana poprawa polityki informacyjnej. Należy edukować Polaków od najmłodszych lat. Stomatolodzy od dawna zalecają wczesne kształtowanie zdrowych nawyków, aby już dzieci rozumiały potrzebę ich nabywania. Do tego wskazują na raport WHO Global Oral Health, z którego wynika, że w Polsce częstotliwość utraty zębów u osób powyżej 20. roku życia wynosi blisko 12%.

„Musimy bardziej postawić na profilaktykę i rzetelną informację. Więcej osób powinno usłyszeć, że od niewyleczonych zębów zaczynają się inne poważne choroby. Kiedyś w wielu szkołach na porządku dziennym były gabinety dentystyczne. Aktualnie wraca ten trend, ale tylko w nielicznych placówkach uczniowie mają zapewnioną opiekę stomatologiczną, co oczywiście jest niewystarczające z perspektywy całego kraju. Gabinety powoli wracają do szkół, ale ciągle jest ich bardzo mało i to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dawniej dzieciom w budynku szkolnym powszechnie i regularnie sprawdzano stan uzębienia, uświadamiano je i leczono im zęby. Dzisiaj tego w zasadzie nie ma, poza małymi wyjątkami. I to jest wielką szkodą dla całego społeczeństwa. Warto pomyśleć o tym, żeby szerzej przywrócić wyżej wspominane praktyki” – stwierdza Przybylski.

Wyniki sondażu pokazują też, że o myciu zębów dwa razy dziennie o wiele częściej mówią kobiety niż mężczyźni. Głównie praktykują to mieszkańcy miast liczących 200-499 tys. ludności. I przeważnie dotyczy to osób w wieku 65-74 lat oraz 18-24 lat. Najczęściej deklarują to Polacy z wyższym wykształceniem, zarabiający ponad 9000 zł.

„Stan zdrowia jamy ustnej co do zasady jest lepszy u kobiet niż u mężczyzn. Bardziej dbają one o swój dobrostan, co jest nawet udowodnione naukowo. Komentując dane, można też wskazać, że statystycznie mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym mają dużą świadomość prozdrowotną. Częściej też korzystają z regularnych wizyt profilaktycznych u stomatologów. Do tego można dodać, że osoby z wyższymi dochodami mogą pozwolić sobie na częstsze wizyty w prywatnych placówkach, gdzie poziom świadczonych usług i wykorzystywany sprzęt znacznie przewyższają świadczenia finansowane z NFZ” – zauważa ekspert.

Ponadto autorzy badania informują, że 19,8% Polaków myje zęby raz dziennie. Tak przeważnie deklarują mężczyźni. Głównie dotyczy to mieszkańców miast liczących 100-199 tys. ludności. Ponadto mówią o tym zwłaszcza osoby w wieku od 25 do 44 lat, mające wyższe lub średnie wykształcenie. Najczęściej z taką częstotliwością szczotkują zęby Polacy zarabiający 5000-6999 zł.

„W ww. grupach tak rzadkie mycie zębów można ewentualnie tłumaczyć ogólnym zapracowaniem oraz przemęczeniem. Jednak należy podkreślić, że konsekwencją tego może być rozwój chorób związanych z uzębieniem, na czym oczywiście straci całe społeczeństwo” – ostrzega dr Przybylski.

Z kolei trzy razy dziennie myje zęby 11,3% ankietowanych. 2,6% dorosłych Polaków czyści je pastą częściej. Natomiast tylko 2,2% ankietowanych zapewnia, że robi to po każdym posiłku.

„Takie praktyki są wyrazem zwiększonej troski o uzębienie. Często występują wśród pacjentów leczących się ortodontycznie. Jednak należy mieć świadomość tego, że wysoka częstotliwość nie wystarczy jeszcze, by uchronić się przed tak niebywale powszechną chorobą, jaką jest próchnica. Liczy się też m.in. właściwa metoda czyszczenia, a z moich obserwacji wynika, że dorośli Polacy mają z tym spory problem. To znaczy, nie wiedzą, jak prawidłowo usuwać bakterie z zębów” – przekonuje ekspert.

Do tego należy dodać, że 1,1% dorosłych Polaków myje zęby każdego dnia, ale tylko, gdy sobie o tym przypomni. 2,8% nie czyści ich codziennie, a 1,4% w ogóle tego nie robi. Z kolei 1,2% rodaków nie potrafi określić częstotliwości szczotkowania zębów.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH oraz IMPLANT MEDICAL na ogólnopolskiej próbie 1010 Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, a także wykształcenia oraz regionu zamieszkania.