Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Niewykluczone, że jeśli Ministerstwo Zdrowia nie podejmie działań w sprawie przepisów dot. minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego w placówkach ochrony zdrowia, protesty pielęgniarek i położnych, którym pracodawcy nie wypłacają kwot zapisanych w ustawie, przyjmą szerszy zasięg. Od lipca do grudnia 2022 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły skargi zawierające łącznie 625 zarzutów związanych z tymi przepisami.

Dziennik Polski
–Szpital im. Rafała Czerwiakowskiego przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie otworzył oddział neonatologiczny, który jako trzeci w mieście otrzymał najwyższy poziom referencyjności. Daje mu to możliwość opieki nad wcześniakami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży, a także noworodkami z wadami lub chorobami genetycznymi płodu. Nowa część szpitala jest przygotowana na przyjęcie 16 małych pacjentów.

Dziennik Bałtycki
–Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego zostało otwarte w Gdańsku. Jednostka ma na celu m.in. zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.