Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 27 lutego – 3 marca br.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pandemia koronawirusa: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 23 lutego 2023 r. – 1 marca 2023 r. wyniosła 15 679, podało Ministerstwo Zdrowia.Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 422 461 osób. W dniach 23 lutego – 1 marca wykonano 49,3tys. testów na koronawirusa, łącznie wykonano ich ponad 38,2 mln.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek aptek: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 13,9% r/r i wyniosła 4,15 mld zł w styczniu, wynika z danych PEX PharmaSequence.

E-recepty: 23 placówki zajmujące się wystawianiem e-zwolnień i e-recept znalazły się na liście podmiotów, które postanowił skontrolować ZUS, wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Biomaxima: Została wyróżniona w rankingu FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies, zestawiającym 1000 firm z Europy, które osiągnęły najwyższą dynamikę wzrostu przychodów w latach 2018-22 (CAGR).

Genomtec: Podjął decyzję o zamiarze dalszego finansowania spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji, podała spółka. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji do 1 237 000 akcji serii M oraz emisji do 400 000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, skierowanej do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

Bioceltix: Przyjął strategię dotyczącą pozyskania finansowania przez spółkę oraz zawarł z Kvarko Group ASI list intencyjny, z którego wynika zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Kvarko Group ASI do 150 000 akcji w ramach kapitału docelowego, podała spółka.

Mercator Medical: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical ogłoszone przez jego spółkę zależną – LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii – zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221 151 walorów, w całym okresie przyjmowania ofert, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Podpisała umowę z globalnym dostawcą usług w zakresie rozwoju leków – amerykańską firmą Labcorp Drug Development, na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych RVU120 jako monoterapii w leczeniu nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzów litych, podała spółka.

Orange Polska: Integrated Solutions – spółka z grupy Orange Polska – zbuduje i uruchomi platformę e-usług dla 28 przychodni i szpitali nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej MON), podał rzecznik Orange Polska Wojtek Jabczyński na swoim profilu na Twitterze. Integrated Solutions rozwinie w tych placówkach systemy informacji medycznych, dostarczy sprzęt, oprogramowanie i usługi cyberbezpieczeństwa.

Scope Fluidics: Bacteromic, spółka z grupy Scope Fluidics, otrzymała warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego na chip mikroprzepływowy od Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chin, podała spółka. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest wniesienie wymaganych opłat w terminie do 17 maja 2023 r.

Inventionmed: Otrzymał zgodę na przedłużenie terminu zakończenia projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji” (TutorDerm), do końca września 2023 roku, a także na przedłużenie terminu zakończenia projektu pt. „Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji” (Centrum Badawczo – Rozwojowe), do końca roku 2023.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)