Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, w czasie pandemii zaangażowany w promocję amantadyny jako leku przeciwko Covid-19, włączył prokuraturę do postępowania w sprawie złamania zakazu stosowania tego preparatu w leczeniu Covid-19 przez przemyską placówkę Optima, prowadzoną przez dr. Włodzimierza Bodnara. Początkowo stanowisko prokuratora było odmienne od ministra Warchoła, a zbieżne ze stanowiskiem rzecznika praw pacjenta, jednak podczas rozprawy prokurator poparł skarżącego dr. Bodnara, uzasadniając to otrzymaniem polecenia służbowego. Sąd mimo to oddalił skargę przemyskiej przychodni.
–Z projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie wynika, że nad zapewnieniem dostępności krwi i preparatów krwiopochodnych miałby czuwać Narodowy Frakcjonator Osocza. Pierwsza fabryka osocza miałaby powstać w Katowicach w ciągu sześciu lat. Powstanie NFO miałoby również wzmocnić nadzór nad całym systemem krwiodawstwa. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji.

Rzeczpospolita
–Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej 17 nieuregulowanych dotąd zawodów medycznych. Przepisy dotyczą zawodu asystentki stomatologicznej, dietetyka, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, logopedy, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptystki, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika dentystycznego, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeuty zajęciowego. Podczas konsultacji do projektu zgłoszono ok. 700 uwag, jednak uwzględniono tylko nieliczne z nich.