Szczepionki przeciw HPV należą do najbardziej bezpiecznych

„Szczepionki HPV należą do najbardziej przebadanych na świecie” – podkreśla prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Centralny Ośrodek Koordynujący, Centrum Profilaktyki Nowotworów NIO w Warszawie. „W dodatku nie powodują one właściwe żadnych NOP-ów (Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych – przyp. red.)” – uzupełnia Nowakowski.

„Dlatego nie ma żadnych przeciwskazań żeby to szczepienie nie było prowadzone tak szeroko jak szczepienia przeciw COVID. Biorąc pod uwagę, że mamy znaczne opóźnienia w profilaktyce HPV rozważył bym możliwość prowadzenie tych szczepień przedstawicielom wszystkich zawodów medycznych: farmaceutom czy też diagnostom” – dodaje profesor Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, specjalista chorób zakaźnych, pediatra.

Jak podkreślają specjaliści skuteczność tych szczepień nie pozostawia wątpliwości – np. wyniki badań naukowych wykazują 98proc. skuteczność w populacji Angielek.

„Według rekomendacji WHO stanowią one integralną część profilaktyki nowotworowej. Wiem, że teraz trwa dyskusja na temat wyboru szczepionki. My specjaliści rekomendujemy by decydowała analiza farmakologiczna oraz cena” – tłumaczy prof. Nowakowski.

Warto przypomnieć, że Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie AOTMiT uznała, że obie dostępne w Polsce szczepionki przeciwko HPV są skuteczne w zapobieganiu rakowi szyjki macicy. W swoim stanowisku napisała wprost, że w związku z brakiem wiarygodnych danych naukowych o wyższości klinicznej którejkolwiek z dostępnych szczepionek w zakresie istotnych klinicznie punktów końcowych, o wyborze preparatu do PSO powinna decydować jego cena i wynikająca z niej efektywność kosztowa.

Stanowisko to jest zbieżne z tym jakie prezentuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). WHO uznała bowiem, że z perspektywy zdrowia publicznego wszystkie aktualnie zarejestrowane szczepionki przeciwko HPV charakteryzują się podobną immunogennością, skutecznością kliniczną i rzeczywistą w profilaktyce zmian przedrakowych i raka szyjki macicy. Zatem przy wyborze szczepionki należy się kierować innymi kryteriami (np. ceną preparatu, względami logistycznymi programu szczepień, itp.).

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest jedną z najczęstszych infekcji wirusowych przenoszonych drogą płciową. Szacuje się, że na całym świecie aż 660 mln osób jest jego nosicielami.

HPV odpowiada za prawie 100 procent przypadków raka szyjki macicy. W Polsce każdego roku u około 3 500 tysięcy kobiet diagnozuje się raka szyjki macicy, z czego połowa kończy się śmiercią.
Szczepienie młodzieży w wieku 11-13 lat przeciwko temu wirusowi może skutecznie chronić przed zachorowaniem na raka szyjki macicy. Szczepienie jest tym bardziej wyczekiwane, że wirus HPV wywołuje nie tylko raka szyjki macicy, ale także raka pochwy, sromu, raka odbytu u obu płci.