Prezes AOTMiT na 'tak’ dla zmian w programie lekowym „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka”

Zgodnie z opinią z dnia 31 marca 2023 r., Prezes AOTMiT rekomenduje refundację niwolumabu w ramach programu lekowego B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”. To kolejne w ostatnich miesiącach, pozytywne decyzje dotyczące udostępnienia pacjentom z nowotworami układu pokarmowego, nowoczesnego leczenia immunoterapią.

Wspomniana decyzja dotyczy zastosowania niwolumabu stosowanego w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie (5 fluorouracyl, kapecytabina) i pochodnej platyny (oksaliplatynie – według schematu FOLFOX lub CAPOX) w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentow z HER2-ujemnym, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem żołądka, połączenia przełykowo-żołądkowego lub przełyku, u których CPS wynosi ≥5.

Jak wskazuje Joanna Konarzewska-Król, Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja, „w przypadku chorych cierpiących na nieoperacyjnego, zaawansowanego lub przerzutowego gruczolakoraka żołądka, połączenia przełykowo-żołądkowego i przełyku, ciągle brakuje niestety innowacyjnych terapii, wykazujących wyższą skuteczność niż dostępne w tym momencie terapie, a przy tym nie obniżających komfortu życia”.

Wyniki badania klinicznego wskazują, że stosowanie niwolumabu w połączeniu z chemioterapią u chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni pozwala m.in. na wydłużenie przeżycia całkowitego pacjentów mediany czasu odpowiedzi na leczenie, a także zmniejszenie ryzyka progresji lub zgonu w porównaniu do standardu opieki, jakim jest chemioterapia. Co ważne, stosowanie tej formy terapii pozwoliło na utrzymanie jakości życia pacjentów.

Rak żołądka jest jednym z częstszych nowotworów przewodu pokarmowego. Podstawą leczenia raka żołądka jest chirurgia. Operacja polega na usunięciu całego lub prawie całego żołądka i wykonaniu połączenia pozostałych części przewodu pokarmowego, tak aby można było normalnie spożywać pokarmy po operacji. Rak żołądka w 2020 roku odpowiadał za śmierć 4772 osób. W tym samym roku diagnozę tą usłyszało 4 505 osób w Polsce. Niestety aż 40% przypadków diagnozowana jest w fazie najbardziej zaawansowanej, czyli w momencie, gdy pojawiły się już przerzuty odległe.

Szacuje się, że aż 90% ze wszystkich przypadków nowotworów żołądka stanowią gruczolakoraki. Czynnikiem predysponującym do zachorowania jest zakażenie Helicobacter pylori, narażenie na czynniki chemiczne oraz dieta uboga w antyoksydanty, świeże warzywa i owoce, a bogata w produkty wędzone i konserwowane, palenie tytoniu czy skłonności genetyczne.

fot. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock