Strategia NanoGroup zakłada m.in. 5 projektów w portfolio do końca 2025 r.

Rada nadzorcza NanoGroup zatwierdziła Strategię Rozwoju Spółki na lata 2023-2025, której kluczowe cele obejmują m.in. doprowadzenie do partnerstwa co najmniej jednego projektu do końca 2024 r. i posiadanie co najmniej 5 projektów w portfolio do końca kolejnego roku, podała spółka. Finansowanie działania spółki w kolejnych latach zakłada połączenie pozyskiwania środków z komercjalizacji, publicznych grantów badawczych i kolejnych emisji akcji, przy rosnącym ich kursie.

„Kluczowe cele strategiczne:
– Do końca 2024 roku doprowadzenie do partnerstwa co najmniej 1 projektu;
– Do końca 2025 roku posiadanie co najmniej 5 projektów w portfolio;
– Od 2026 roku partnerstwo w zakresie co najmniej jednego projektu rocznie;
– Od 2025 roku rozpoczęcie prac nad połączeniem z nanocząstkami polisacharydowymi nowych, jeszcze niezarejestrowanych jako leki substancji, z potencjałem stosowania w chorobach rzadkich takich jak np. kwasy nukleinowe (w szczególności mRNA)” – czytamy w Strategii.

Jednym z kluczowych założeń nowej strategii jest zmiana w podejściu do realizacji projektów, w tym, przede wszystkim, istotne skrócenie czasu trwania projektu do osiągnięcia etapu komercjalizacji poprzez:
• skrócenie okresu rozwoju projektów w związku z prowadzeniem badań na substancjach leczniczych już dopuszczonych do obrotu;
• doprowadzanie do komercjalizacji projektów najpóźniej na etapie zakończonych badań przedklinicznych;
• poszukiwanie partnera w komercjalizacji już na etapie proof-of-concept lub we wczesnej fazie badań przedklinicznych, w szczególności wśród firm wiodących w danych obszarach terapeutycznych, wymieniono.

Finansowanie działania spółki w kolejnych latach zakłada połączenie:
• pozyskiwania środków z komercjalizacji (płatności upfront i milestones po kolejnych fazach badań klinicznych);
• publicznych grantów badawczych;
• kolejnych emisji akcji, przy rosnącym ich kursie.

„Takie działanie pozwoli na sukcesywne uruchamianie kolejnych zespołów projektowych i rozpoczynanie nowych projektów w oparciu o Platformę NanoVelos. Trwała wartość dla akcjonariuszy budowana jest w oparciu o wzrost skali działania, rozbudowę kompetentnych zespołów badawczych, uzyskiwanie nowych patentów oraz uzyskiwanie przychodów z tytułu umów partneringowych (upfront, milestones, royalties)” – czytamy dalej.

Dodatkowo zarząd planuje w najbliższym czasie zwołać walne zgromadzenie, na którym będzie głosowana uchwała w przedmiocie programu motywacyjnego na lata 2023 – 2025. Według projektu zarządu podstawą realizacji tego programu będzie osiągnięcie następujących poziomów kapitalizacji spółki na GPW: 85 mln zł w 2023 r., 170 mln zł w 2024 r. i 255 mln zł w 2025 r., podano także.

„Działania spółki w latach 2023-2025 oparte będą o dwie technologie stanowiące filary rozwoju spółki. Dla obu technologii spółka posiada patenty i potwierdzenia efektywności. Są to:
– nanoformulacje transportujące gazy oddechowe (tlen i dwutlenek węgla), pozwalające na rozwój innowacyjnych płynów i urządzeń do przechowywania (w tym regeneracji) organów do przeszczepienia (system NanOX), oraz rozwój substytutu krwi;
– autorska platforma nanocząstek polisacharydowych NanoVelos” – czytamy dalej.

W „Podsumowaniu planowanych działań projektowych” spółka podała, że planuje w okresie 2023 – 2025 realizację następujących działań projektowych:
– Realizacja projektu System NanOX 4K w tym zawarcie umowy komercjalizacyjnej
– Rozwój projektu Substytut Krwi do etapu rozpoczęcia badan przedklinicznych
– Dokończenie prac rozwojowych obecnego etapu projektu PolEpi i rozpoczęcie procesu pozyskania partnera do dalszego rozwoju z perspektywą komercjalizacji
– Rozwój 3 nowych projektów w ramach Platformy Nanovelos
– Budowa zawansowanego laboratorium badawczo-rozwojowego, wymieniono.

NanoGroup jest komercyjną organizacją badawczą, utworzoną w efekcie połączenia zespołu profesjonalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny oraz biznesu. Spółka powstała w 2016 roku w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)