MedApp zarejestrował spółkę dla rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją

MedApp zarejestrował spółkę MedApp AI, która została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności uczenia głębokiego (ang. deep learning), podał MedApp. W ocenie zarządu, powołanie i rejestracja ww. spółki zależnej ma status znaczących, albowiem stanowią rozpoczęcie procesu wdrażania planów dot. przenoszenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych zgodnie z treścią powziętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwał w dniu 3 kwietnia 2023 r.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D. Rozwiązania MedApp znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne (CarnaLife System) oraz holograficzne obrazowanie 3D/4D (CarnaLife Holo).

(ISBnews)