Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 6% w 2023 r.

Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 6% w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

„Wysoka dynamika rynku w I kwartale, 10-procentowa, została zbudowana bardzo wysoką dynamiką – ponad 20-procentową – w styczniu. W kolejnych miesiącach spadła do niskich jednocyfrowych. […] Szacujemy, że po 5 miesiącach narastająco dynamika wyniosła ok. 7%, co nas skłania do prognozy na koniec roku dynamiki wzrostu ok. 6%. To są dolne granice widełek, o których mówiliśmy” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

„Nie zakładamy spadku tej dynamiki poniżej 6%, bo tu decydujący jest czynnik inflacyjny i on będzie utrzymywał dynamikę co najmniej 6%, nawet gdyby sprzedaż [ilościowo] nie rosła” – dodał.

Pod koniec marca Neuca podtrzymała prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego o 6-10% w tym roku.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)