Novartis dołącza do koalicji firm promujących ideę dawstwa danych medycznych

• Novartis nawiązuje partnerstwo z Fundacją Podaruj Dane w celu promowania idei wykorzystania danych medycznych pacjenta w modelu dawstwa danych. Rzeczywiste dane medyczne odgrywają w badaniach medycznych i ochronie zdrowia ogromną rolę
w rozwoju innowacji w ochronie zdrowia.
• Do niedawna nie istniał mechanizm pozwalający na uzyskanie dostępu do danych medycznych obywateli UE. Dostęp do danych oparty o świadomą, dobrowolną zgodę pacjenta jest promowany przez Komisję Europejską w nowej regulacji Data Governance Act, która wchodzi w życie we wrześniu 2023 roku.

Dane są jednym z fundamentów medycyny opartej na faktach, badań klinicznych i rozwoju sztucznej inteligencji. Odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości opieki zdrowotnej, poprawie jakości, stają się kluczowe w identyfikowaniu potencjalnych nowych terapii oraz zrozumieniu, jak można ulepszyć istniejące leczenie. Badania naukowe zarówno wymagają, jak i generują ogromne ilości danych, które mają potencjał dostarczenia informacji o skuteczności i bezpieczeństwie nowych terapii oraz poprawie wyników dla pacjentów.

Wielu ekspertów ochrony zdrowia uważa, że nadchodzi nowa era spersonalizowanej, skoncentrowanej na pacjencie medycyny, a dane generowane w ramach opieki nad pacjentem jeśli analizowane w sposób transparentny mogą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu prób badawczych.

„W centrum naszych działań jest pragnienie poprawy wyników leczenia pacjentów
i jakości ich życia” – mówi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland. – „Wierzymy, że zwiększenie zaangażowania pacjentów we wszystkich aspektach opieki zdrowotnej zaowocuje lepszymi procesami, lepszymi terapiami i lepszymi wynikami dla pacjentów na całym świecie. Angażowanie pacjentów oraz ich zgoda jest dla nas niezwykle ważna, a realizacja badania zgodnie z ideą dawstwa danych zapewnia, że jest ono zgodne z krajowymi i unijnymi przepisami, a także z prawami pacjentów. Liczymy, że dzięki tej współpracy doprowadzimy do znaczących postępów w ochronie zdrowia”.

„Poprzez dostarczanie obiektywnych, rzeczywistych danych dotyczących ścieżek leczenia pacjentów mamy nadzieję pomóc Novartis w odkryciu nowych sposobów optymalizacji terapii oraz przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań propacjenckich” – dodaje  Ligia Kornowska, prezeska Fundacji Podaruj Dane. – „Jesteśmy przekonani, że prywatność i innowacje mogą współistnieć, a nasz system jest tego dowodem. Nie tylko przełamujemy silosy danych medycznych, ale także robimy pierwszy krok w budowaniu społecznej akceptacji szerokiego i jednocześnie etycznego wykorzystywania danych medycznych. To jest kluczowe nie tylko dla badań klinicznych, ale również dla wszystkich nadchodzących postępów technologicznych w medycynie”.

Fundacja Podaruj Dane jest organizacją non-profit, która ma na celu wspieranie rozwoju nauki poprzez zapewnianie dostępu do obiektywnych, anonimowych danych medycznych pacjentów na podstawie ich zgody. Buduje ona globalny system dawstwa danych medycznych współtworzony obecnie przez ponad 30 organizacji branżowych. Fundacja jest pionierem w opracowywaniu ram organizacyjnych i technologicznych dla idei dawstwa danych. Jej podstawą jest system technologiczny, który umożliwia łatwe udzielenie lub wycofanie zgody na wykorzystanie danych medycznych. Takiej zmiany można dokonać osobiście w placówce ochrony zdrowia lub online. Platforma dawstwa danych została stworzona zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz prywatności pacjentów. Jest też na bieżąco monitorowana przez organizacje pacjenckie, które dbają o interes i prawa pacjenta.