Urteste zadebiutuje na głównym rynku GPW w poniedziałek

Pierwsze notowanie Urteste na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się w poniedziałek, 22 maja br., podała spółka.

„Przejście na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z rynku NewConnect jest dla nas krokiem milowym w rozwoju spółki. W dalszym ciągu chcemy konsekwentnie realizować nasze cele strategiczne. Intensywnie przygotowujemy się do rozpoczęcia badań klinicznych w projekcie PANURI. Rozwijany przez nas test może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnego wykrywania raka trzustki, zaliczonego do grona najgorzej rokujących nowotworów. Spodziewamy się, że komercjalizacja tego projektu nastąpi najpóźniej w 2025 r. Nasze portfolio projektów jest jednak zdecydowanie szersze. W ramach platformy technologicznej do wczesnej diagnostyki nowotworów z próbki moczu dysponujemy łącznie 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów odpowiadających za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie” – powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Na początku maja spółka podała, że w ramach zakończonej oferty publicznej akcji serii E dokonało przydziału 269 389 sztuk akcji. Całkowita wartość oferty przekroczyła 29,6 mln zł brutto, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie badań klinicznych oraz procesu certyfikacji Panuri (test na raka trzustki) – priorytetowego projektu spółki.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)