WHO: COVID-19 nie stanowi zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym

COVID-19 nie stanowi już zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, uznała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Oceniła, że chociaż ryzyko zachorowań nadal istnieje, to istnieją dowody na zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego, głównie dzięki wysokiej odporności populacji na infekcje oraz szczepienia.

„COVID-19 jest obecnie […] problemem zdrowotnym, który nie stanowi już zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) ” – czytamy w komunikacie.

WHO zwraca uwagę na „spadkowy trend zgonów z powodu COVID-19, spadek hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej terapii z powodu COVID-19 oraz wysoki poziom odporności populacji na SARS-CoV-2”. W ocenie organizacji, „nadszedł czas, aby przejść do długoterminowego zarządzania pandemią COVID-19”.

Opublikowany przez WHO strategiczny plan gotowości i reagowania na COVID-19 na lata 2023-2025 określa działania, które kraje powinny rozważyć w pięciu obszarach: wspólny nadzór, ochrona społeczności, bezpieczna i skalowalna opieka, dostęp do środków zaradczych i koordynacja sytuacji kryzysowych.

„Chociaż globalna ocena ryzyka pozostaje wysoka, istnieją dowody na zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego, głównie dzięki wysokiej odporności populacji na infekcje, szczepienia; mniejszą zjadliwość obecnie krążących wariantów Omicron SARS-CoV-2 w porównaniu z poprzednio krążącymi wariantami Omicron i poprawę zarządzania przypadkami klinicznymi, podała WHO.

„Czynniki te przyczyniły się do znacznego globalnego spadku tygodniowej liczby zgonów związanych z COVID-19, hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej terapii od początku pandemii. Podczas gdy SARS-CoV-2 nadal ewoluuje, obecnie krążące warianty nie wydają się być związane ze zwiększoną zjadliwością wirusa” – wskazano.

Z przedstawionych przez WHO danych wynika, że na całym świecie podano 13,3 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie 89% pracowników służby zdrowia i 82% dorosłych w wieku powyżej 60 lat ukończyło serię szczepień (pierwotna jedna lub dwie dawki zalecane zgodnie z harmonogramem szczepień), chociaż zasięg w tych priorytetowych grupach jest różny w różnych regionach.

WHO uznała, że „chociaż SARS-CoV-2 był i będzie nadal szeroko krążył i ewoluował, nie jest już zjawiskiem niezwykłym ani nieoczekiwanym”.

WHO uznała, że COVID-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o charakterze międzynarodowym w styczniu 2020 r.

WHO zaleca:

– utrzymanie wzrostu krajowego potencjału i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia (dotyczące zagrożeń dla zdrowia publicznego) , aby uniknąć paniki i zaniedbania;

– włączenie szczepień przeciwko COVID-19 do programów szczepień trwających całe życie;

– pozyskiwanie informacji z różnych źródeł danych dotyczących kontroli nad patogenami układu oddechowego;

– przygotowanie się na zatwierdzenie medycznych środków zaradczych w ramach krajowych ram regulacyjnych, aby zapewnić długoterminową dostępność i dostawy szczepionek, środków diagnostycznych i terapeutycznych;

– współpraca ze społecznościami i ich liderami, aby osiągnąć silną, odporną i inkluzywną komunikację o ryzyku i zaangażowanie społeczności (RCCE);

– dalsze znoszenie ograniczeń związanych z podróżami międzynarodowymi związanymi z COVID-19 w oparciu o oceny ryzyka;

– dalsze wspieranie badań nad ulepszeniem szczepionek, które ograniczają przenoszenie i mają szerokie zastosowanie.

(ISBnews)