Unia ma nową umowę na dostawę szczepionek przeciw COVID-19, ale bez Polski i Węgier

Unia Europejska oraz konsorcjum Pfizer i BioNTech ogłosiły o porozumieniu w sprawie umowy ramowej na dostawę szczepionek przeciw COVID-19 zmniejszając ogólną pulę oraz przesuwając termin ich dostawy na 2026 r. Polska i Węgry zrezygnowały w ogóle z umowy.

Porozumienie to pojawia się po długotrwałych negocjacjach i żądaniach ze strony rządów państw członkowskich UE – Polska protestowała jako pierwsza, by zmienić umowę z powodu niskiego popytu na dawki przypominające i konieczność niszczenia przeterminowanych dawek. Jak stwierdziła unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides, zmieniona umowa odpowiada „ewolucji potrzeb” jednak, jak stwierdziła Komisja Europejska, niektóre państwa członkowskie zdecydowały się zrezygnować ze zmienionej umowy. Według nieoficjalnych informacji z Komisji przekazanych ISBiznes.pl tymi krajami były Polska i Węgry.

Pierwotna umowa została podpisana w maju 2021 r. i zobowiązywała UE do zakupu 900 mln dawek od firmy Pfizer/BioNTech z opcją na dodatkowe 900 mln do końca 2023 r. Około połowa lub więcej z pierwszych 900 milionów dawek z tej umowy nie została jeszcze dostarczona, ponieważ w 2022 roku popyt spadł. W oświadczeniach Komisji Europejskiej i Pfizer/BioNTech nie określono wielkości uzgodnionej redukcji dawek. Według agencji Reuters zmiana kontraktu zmniejsza o około jedną trzecią liczbę pozostałych dawek, które UE będzie gotowa kupić, ale państwa członkowskie UE będą musiały uiścić opłatę za każdą anulowaną dawkę. W zamian Unia będzie miała dostęp do szczepionek dostosowanych do nowych wariantów, gdy tylko zostaną one zatwierdzone przez organy regulacyjne.

Marek Meissner, ISBiznes.pl