Ryvu Therapeutics ma umowę dot. dostaw leku wenetoklaks za maks. 3,94 mln euro

Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Clinical Services International w zakresie zabezpieczenia łańcucha dostaw leku wenetoklaks na potrzeby badania klinicznego RIVER-81, podała spółka. Całkowita wartość kontraktu wyniesie do ok. 3,94 mln euro.

Celem badania RIVER-81, tj. wieloośrodkowego, otwartego badania fazy II, jest ocena bezpieczeństwa iskuteczności RVU120 w terapii skojarzonej z wenetoklaksem w leczeniu pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie formą ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML), u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym. Rozpoczęcie badania planowane jest w drugiej połowie 2023 roku, podano.

„Badanie RIVER-81 będzie miało zasięg globalny i zostanie przeprowadzone w kilkudziesięciu ośrodkach klinicznych na całym świecie. Złożony charakter terapii skojarzonej determinuje dodatkowe, istotne wyzwania logistyczne i operacyjne. Aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom, powszechnie stosowaną praktyką rynkową jest współpraca z dostawcami usług, takimi jak CSI. Dzięki zabezpieczeniu sprawdzonego i skutecznego łańcucha dostaw leku wenetoklaks możemy skupić się na przeprowadzeniu, zgodnie z harmonogramem, fazy II badania klinicznego RVU120 w terapii skojarzonej z wenetoklaksem. Modele przedkliniczne wykazały silną synergię RVU120 z wenetoklaksem, dostarczając solidnych podstaw, aby sądzić, że ta terapia skojarzona może przynieść znaczące korzyści pacjentom cierpiącym na ostrą białaczkę szpikową” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych Ryvu Therapeutics Kamil Sitarz, cytowany w komunikacie.

W przypadku podpisania umowy z Agencją Badań Medycznych realizacja badania RIVER-18 będzie współfinansowana przez ABM, w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, w którym spółka została wybrana jako jeden z beneficjentów, przypomniano.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)