Innowacje w medycynie potrzebują wielowymiarowej współpracy. Ruszyła rejestracja do II edycji e-Health Hackathon

Innowacje w medycynie mogą zmieniać rzeczywistość, ale potrzebują właściwych narzędzi i wspierającego środowiska, by pomysły przekształcać w praktyczne rozwiązania. Wymagają także wielowymiarowego i nowatorskiego podejścia scalających pomysły, wiedzę i doświadczenie oraz połączeń, takich jak zdrowie i informatyka czy współpracy na styku biznesu i administracji. Odpowiedzią na te wyzwania jest e-Health Hackathon, maraton programistyczny dla zdrowia. W II edycji realizowanego pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub maratonu udział może wziąć 10 zespołów, a rejestracja na wydarzenie właśnie się rozpoczęła.

„Polska posiada ogromny potencjał do rozwoju innowacji, który – w co głęboko wierzę – odpowiednio zagospodarowany, pozwoli nam na coraz silniejsze konkurowanie na arenie międzynarodowej. Od lat kształcimy najwyższej klasy specjalistów w branży nowych technologii i informatyki, co odzwierciedla zainteresowanie naszymi ekspertami zagranicznych ośrodków opracowujących innowacje. Świetnym przykładem naszej działalności w kierunku stworzenia atrakcyjnego i wspierającego innowatorów środowiska jest Warsaw Health Innovation Hub. WHIH pozwala na wymianę doświadczeń i łączenie zasobów sektora publicznego z prywatnym” – mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, która objęła nad wydarzeniem patronat honorowy. – „Już pierwsza edycja e-Health Hackathon pokazała, że wyposażając uczestników w odpowiednie narzędzia, jak: wsparcie ekspertów branży IT i zdrowia czy dając dostęp do danych medycznych, jesteśmy w stanie, w krótkim czasie wypracować innowacyjne i praktyczne rozwiązania, które mają ogromny potencjał implementacji w polskim systemie ochrony zdrowia” – dodaje Prezes Agencji Badań Medycznych.

Założeniem maratonu programistycznego dla zdrowia – e-Health Hackathon jest utworzenie platformy wymiany pomysłów między pasjonatami innowacyjnych rozwiązań i interesariuszami systemu ochrony zdrowia, doprowadzając do wypracowania cyfrowych narzędzi, produktów i usług wspierających pacjentów, lekarzy i system opieki zdrowotnej w Polsce.

Dla 62% start up’ów medycznych największym wsparciem byłaby pomoc w znalezieniu klientów i użytkowników, a także nawiązanie kontaktów z inwestorami (57%).

„Udział w e-Health Hackathon stwarza okazję, aby młodzi innowatorzy i przedstawiciele start-up’ów nawiązali kontakty i relacje z przedstawicielami branży life-science oraz administracji publicznej. Zdobywcy pierwszego miejsca, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł, zyskują także szansę na zaprezentowanie swojego rozwiązania przed Grupą ds. Interesu Publicznego WHIH, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej oraz na wsparcie w dalszym rozwoju projektu” – wyjaśnia Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W maratonie udział mogą wziąć 3-5 osobowe zespoły składające się z przedstawicieli start-up’ów oraz studenci kierunków związanych z informatyką, biotechnologią, bioinformatyką czy zdrowiem. Aby zapewnić uczestnikom równe szanse, z konkursu zostali wyłączeni przedstawiciele dużych i średnich firm.

13% wszystkich start-up’ów w kraju stanowią podmioty z sektora medtech. Do najczęstszych obszarów działania polskich startupów należą kardiologia (24%) oraz onkologia (23% badanych). Jednocześnie sektor medtech jest wskazywany jako obszar o ogromnym potencjale, który powinien być mocno wspierany kapitałowo.

Organizatorzy e-Health Hackathon i przedstawiciele globalnych liderów innowacji w organizacji takich wydarzeń dostrzegają szansę na znalezienie i rozwój nowatorskich rozwiązań na najbardziej palące wyzwania w ochronie zdrowia. Pierwsza edycja maratonu zgromadziła ponad 60 uczestników, tworzących 15 zespołów, spośród których każdy przedstawił swoje innowacyjne rozwiązanie. Na podium stanęły trzy, reprezentowane przez studentów z: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (III miejsce za projekt aplikacji wspierającej rozwiązanie problemu wielodniowej hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych), Politechniki Poznańskiej (II miejsce – rozwiązanie oparte na AI, chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości) oraz Politechniki Warszawskiej (I miejsce – system zarządzania lekami).

„Już po raz drugi angażujemy się w e-Health Hackathon głęboko wierząc, że inicjatywy publiczno-prywatne otwierają wiele nowych możliwości dla pacjentów, ale także dla młodych innowatorów, którzy w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez rozwój nowych technologii. Tegoroczna edycja dedykowana jest hematoonkologii, która jest nam szczególnie bliska, ponieważ jest jednym z obszarów, na którym koncentrujemy nasze działania w Polsce i na świecie, tak by jak najlepiej wspierać pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w zaspokojeniu najważniejszych współczesnych potrzeb medycznych. Mamy w tym obszarze terapeutycznym ogromne dziedzictwo w postaci technologii lekowych, ale chcemy również inspirować lokalne środowisko do lepszego wykorzystania danych, co także przełoży się na szybszy i skuteczniejszy proces leczenia” – dodaje Geraldine Schenk, Dyrektor Zarządzająca Janssen Polska.

Polska zajmuje 38. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie.

„To właśnie w wielowymiarowej współpracy upatrujemy szansę na nowy punkt widzenia na narastające latami problemy, odmienne wnioski i innowacyjne rozwiązania. Jako firma, której dywizja informatyczna zaczynała funkcjonować w Polsce jako kilkuosobowy start-up zajmujący się wsparciem, jesteśmy świadomi, jakie wyzwania i potrzeby stoją przed młodymi innowatorami, by mogli zmieniać świat. Obok biur w Kanadzie i Malezji nasze polskie centrum IT stanowi dziś jedno z trzech globalnych centrów informatycznych Roche. Obecnie w Polsce pracujemy nad rozwijaniem i utrzymywaniem rozwiązań informatycznych w ramach badań nad nowymi lekami oraz tworzymy opracowanie medyczne, z których codziennie korzystają lekarze i pacjenci na całym świecie” – mówi Irma Veberič, Dyrektor Generalna Roche Polska.

W tym roku grono organizatorów e-Health Hackathon powiększyło się o kolejną innowacyjną firmę farmaceutyczną – Takeda Pharma. Takeda dostarcza innowacyjne leki dla pacjentów cierpiących na złożone i rzadkie choroby, opracowuje i wdraża oparte na technologii rozwiązania e-zdrowia dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową.

„Kierując się od ponad 240 lat naszymi wartościami, naszą misją jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów na całym świecie poprzez tworzenie i dostarczanie terapii zmieniających życie. Podejmujemy wyzwania, które wymagają nowego sposobu myślenia. Zaczynamy od słuchania i skupiania się na tym, co naprawdę ważne, na pacjentach, ich opiekunach i pracownikach służby zdrowia, którzy opiekują się pacjentami. Taka postawa inspiruje nas wszystkich do odwagi, przekraczania granic i wyznaczania nowych standardów, które otwierają szersze możliwości dodawania wartości do życia pacjentów. We współpracy z ponad 200 organizacjami i start-up’ami na całym świecie koncentrujemy się na poszukiwaniu najbardziej przełomowych terapii i rozwiązań technologicznych w celu optymalizacji efektów leczenia. Działamy w obszarach chorób rzadkich, gastroenterologii, hematoonkologii i onkologii. Mamy wielką nadzieję, że druga edycja e-Health Hackathon stworzy rozwiązania, które wykorzystując siłę wiedzy, pasji i nowych technologii, przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów hematoonkologicznych” – mówi Nienke Feenstra, Dyrektorka Generalna Takeda Pharma w Polsce.

Rejestracja na e-Health Hackathon trwa do wyczerpania limitu miejsc. Regulamin konkursu i więcej informacji znajduje się pod adresem – https://federacjaprzedsiebiorcow.pl.