Nestmedic zawarł z Synektik umowę dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro w trzech krajach

Nestmedic podpisał umowę dystrybucyjną z Synektik, podała spółka. Jej przedmiotem jest udzielenie dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud na uzgodnionym terytorium obejmującym Polskę, Słowację, oraz – od 1 września 2023 roku – Czechy, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących produktów. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)