Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Sąd podtrzymał decyzję prokuratury, która nie wszczęła śledztwa ws. fałszowania dokumentacji po zakupie e-recept. Z informacji „DGP” wynika, że sąd oparł swoją decyzję na regulaminie wirtualnego podmiotu, który głosi, że konsultacje odbywają się przede wszystkim na podstawie formularza dostępnego w serwisie – mimo że Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie podkreślała, że nie może on być stawiany na równi z wywiadem lekarskim. Rzecznik praw pacjenta zamierza złożyć zawiadomienie ponownie – do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
–6 sierpnia przestaną obowiązywać przepisy, które po wybuchu pandemii Covid-19 wydłużyły ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Orzeczenia będą tracić ważność w trzech terminach – ostatni upłynie 31 marca 2024 r., co pozwoli rozłożyć w czasie proces uzyskiwania nowych orzeczeń.
–Zdaniem wiceprzewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Ronek młode osoby nie chcą pracować w systemie ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach – wybierają prywatną ochronę zdrowia albo w ogóle nie podejmują pracy. Jedynie 60% absolwentów pielęgniarstwa podejmuje pracę w zawodzie.

Rzeczpospolita
–Prywatne wydatki na ochronę zdrowia wyniosły w 2022 r. ponad 51 mld zł, wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta stanowi prawie 1/3 wydatków publicznych i jest to rosnąca tendencja. Blisko 37 mld zł wydały bezpośrednio gospodarstwa domowe.