ABM ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie autorskiego programu studiów podyplomowych z obszaru nauk medycznych

na pierwszym planie pipety laboratoryjne, biurko z papierami, w tle osoba trzymająca dokumenty

Agencja Badań Medycznych (ABM) przekaże blisko 38 mln zł na uruchomienie 13 innowacyjnych programów studiów z zakresu nauk biomedycznych.

Sektor biomedyczny zajmuje istotne miejsce w gospodarce i ma znaczący wpływ na rozwój nauk medycznych, zapewniając pacjentom dostęp do innowacyjnych metod leczenia. Nadal jednak – w stosunku do krajów Europy Zachodniej – konieczna jest dalsza profesjonalizacja ośrodków badawczych, aby były one zdolne do konkurowania o projekty badawcze na arenie międzynarodowej w oparciu o wysoką jakość pracy oraz nowoczesne modele zarządzania.

Odpowiednie zaplecze wykwalifikowanych specjalistów stanowi jeden z głównych warunków rozwoju każdego sektora, w tym także badań klinicznych. Stworzenie autorskich programów studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące pozyskiwania specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze badań i rozwoju, które przełożą się w przyszłości na praktykę oraz wyższą jakość świadczonych usług. Obecnie, ośrodki funkcjonujące w ramach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami nie posiadają często wystarczających kompetencji do prowadzenia badań, pomimo potencjału kadr, wyposażenia oraz dysponowania znaczącą populacją pacjentów. W związku z tym, szczególnie ważne jest stworzenie możliwości kształcenia w zakresie innowacji i komercjalizacji w ochronie zdrowia, rozwoju leków i wyrobów medycznych, medycyny translacyjnej oraz badań klinicznych w celu uzupełniania aktualnych braków.

„Rynek badań klinicznych to dynamicznie rozwijający się sektor na świecie. Dodatkowo w ostatnim czasie obserwujemy znaczący rozwój niekomercyjnych badań klinicznych, finansowanych w ramach środków Agencji Badań Medycznych. Widzimy, że dzięki inwestycji w polską biotechnologię, wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu badań klinicznych. Udało się nam rozpędzić rynek, tworząc nowe miejsca pracy. W ciągu ostatnich lat uniwersytety w całym kraju rozpoczęły rekrutację na studia związane z pracą w badaniach naukowych, jeszcze pięć lat temu takiej oferty praktycznie nie było. Obserwując to zapotrzebowanie, Agencja ogłosiła po raz pierwszy konkurs na studia podyplomowe skierowane do polskich uczelni, które będą kształcić kadry medyczne w zakresie badań klinicznych czy zarządzania projektami naukowymi” – podkreśla Prezes ABM Radosław Sierpiński.

Lista uczelni, które uruchomią swoje autorskie programy:
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
6. Gdański Uniwersytet Medyczny
7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
8. Uczelnia Łazarskiego
9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
10. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
11. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12. Śląski Uniwersytet Medyczny
13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach