Instytutu Matki i Dziecka: Polskie nastolatki rzadziej uczestniczą w zajęciach w klubach sportowych

Polskie nastolatki, w porównaniu z młodzieżą z pozostałych krajów biorących udział w badaniu, są rzadziej kontuzjowane, ale jednocześnie rzadziej uczestniczą w zajęciach w klubach sportowych – wynika z najnowszych badań PARIPRE.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships „Zapobieganie urazom związanym z aktywnością fizyczną u młodzieży” (PARIPRE). Łącznie w ramach badań zrealizowanych w 5. krajach członkowskich UE (Polska, Słowacja, Słowenia, Finlandia i Czechy), udział wzięło 24 606 nastolatków w wieku 11, 13 i 15 lat. W Polsce w badaniu uczestniczyło 5395 uczniów ze 163 szkół. W badaniu brano pod uwagę trzy czynniki wpływające na kontuzje u młodzieży: aktywność w klubach sportowych, w czasie wolnym i podczas zajęć w szkole.

Sport, ruch i aktywność fizyczna nie tylko wpływa pozytywnie na zdrowie i rozwój psychomotoryczny, odpowiada również za sprawność i dobrą energię. Sport wychowuje, uczy postaw fair-play i koncentracji, podnosi świadomość własnego ciała. Często bywa motorem zmian. Właśnie dlatego Fundacja Instytutu Matki i Dziecka – aktywnie wspierając dzieci oraz młodzież – systematycznie podkreśla, że sport i aktywność fizyczna są kluczowym elementem dobrego samopoczucia i aktywnego stylu życia. Nowe wyniki badań, które zostały przeprowadzone przy udziale Fundacji IMiD, pokazują potrzebę odpowiedzialnego podejścia do aktywności fizycznej oraz skupienia się na bezpieczeństwie młodych ludzi.

„Dbanie o zdrowie i dobro dzieci oraz młodzieży to nasza praca, tym się zajmujemy w Fundacji Instytutu Matki i Dziecka. I właśnie dlatego zależy nam na inicjowaniu działań, które będą promować bezpieczną aktywność fizyczną. Edukowanie organizatorów zajęć sportowych, budowanie i podnoszenie świadomości związanej z rolą, jaką odgrywa dobra rozgrzewka i dobry sprzęt, to jedne z kluczowych kwestii o których chcemy mówić. Razem z partnerami chcemy też opracować jasne przekazy dotyczące skutecznych technik treningowych oraz zasad bezpieczeństwa, które pomogą dzieciom unikać niepotrzebnych kontuzji. Takie działania pozwolą kształtować nawyki, które zaprocentują w dorosłym życiu” – mówi dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska, prezeska zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

Kluczowe wnioski z badania „Zapobieganie urazom związanym z aktywnością fizyczną u młodzieży” (PARIPRE)
⎻ W porównaniu z pozostałymi 4 krajami, polska młodzież najrzadziej doznaje wypadków i urazów podczas aktywności fizycznej w czasie wolnym;
⎻ W kontekście urazów podczas aktywności fizycznej organizowanej w szkole, na tle rówieśników z pozostałych krajów, nasze 11 oraz 15-latki, wypadają również najlepiej, natomiast 13-latki plasują się na drugim miejscu, biorąc pod uwagę najniższy odsetek młodzieży doznającej wypadków i urazów w szkole;
⎻ Najbardziej ryzykownymi sportami pod względem urazów, biorąc pod uwagę aktywność fizyczną w klubach sportowych, w szkole i w czasie wolnym, okazały się piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jazda konna i taniec;
⎻ Choć młodzież w Polsce deklaruje mniejszą liczbę kontuzji, niekoniecznie jest aktywna na takim samym poziomie jak rówieśnicy z innych krajów uczestniczących w tym badaniu. Wyniki te wskazują na konieczność szerszego i bardziej skutecznego promowania aktywności fizycznej wśród polskich nastolatków.

„Zrozumienie, że kontuzje to nie powód, by rezygnować z aktywności fizycznej, jest kluczowe. Jako Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w dyskusjach o sporcie, wuefie czy aktywności fizycznej zwracamy uwagę na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Badania PARIPRE jasno pokazują, że przy braku przekazywania najmłodszym wiedzy o odpowiedzialnym uprawianiu sportu i przygotowaniu się do aktywności fizycznej o kontuzję nie jest trudno. Dlatego powinniśmy prowadzić szeroką edukację wśród dzieci i młodzieży, bo tylko takie działanie pozwoli im cieszyć się sportem w pełni, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny” – podsumowuje Magdalena Korzycka, asystent naukowy w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia oraz prawidłowego rozwoju dzieci uprawiających różne formy aktywności fizycznej jest priorytetem. Dlatego wdrożenie rekomendacji dotyczących zmniejszenia ilości i ciężkości urazów sportowych u najmłodszych jest niezwykle istotne. Aby zmniejszyć ryzyko urazów należy na początku pamiętać o przeprowadzeniu treningu nerwowo-mięśniowego jako rozgrzewki. Dzieci i młodzież szkolna uprawiająca sport powinna zawsze korzystać z odpowiednich do wieku znormalizowanych akcesoriów ochronnych przeznaczonych do stosowania w danej dyscyplinie. Na przykład kaski z pełną ochroną twarzy, ochraniacze szyi, ochraniacze na zęby oraz okulary ochronne powinny stanowić obowiązkowe wyposażenie dla młodych sportowców uprawiających sport w ramach dyscyplin wysokiego ryzyka. Ponadto stosowany w czasie uprawiania sportu sprzęt powinien być regularnie kontrolowany pod kątem bezpieczeństwa. Należy również rozważyć wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę treningów w ciągu tygodnia, w celu zapewnienia młodym sportowcom odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek i regenerację oraz czerpania przyjemności ze sportu” – dodaje dr Marta Malinowska-Cieślik, z Zakładu Zdrowia i Środowiska na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Projekt PARIPRE odkrywa prawdziwą naturę aktywności fizycznej młodzieży, rzucając światło na wyzwania i korzyści z nią związane. To unikalne źródło wiedzy dla rodziców, nauczycieli i samych uczniów, zachęcające do rozważnej i bezpiecznej aktywności fizycznej już od młodego wieku.
Link do badania/projektu: https://fundacja.imid.med.pl/projects-archive/paripre-project/