Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się nowe substancje w leczeniu raka płuca

Od 1 września na liście leków refundowanych znajdą się nowe substancje w leczeniu raka płuca, między innymi atezolizumab przeznaczony dla pacjentów z wczesną postacią niedrobnokomórkowego raka płuca jako adjuwant po radykalnej resekcji guza, lorlatynib jako lek trzeciej generacji w pierwszej linii leczenia pacjentów z NDRP z mutacją w genie ALK, czy sotorasib w drugiej i kolejnych liniach leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS.

Program lekowy raka płuca to jeden z najbardziej rozbudowanych programów lekowych w Polsce, który cały czas ewoluuje. Nie bez powodu. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce i pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych. Co roku w Polsce diagnozę raka płuca otrzymuje aż 22 000 osób – prognozy wskazują, że w roku 2025 zachorowalność ma wzrosnąć do około 23 500 osób, a w kolejnych latach nawet do 30 000. Ponad 80% zachorowań na raka płuca stanowi typ niedrobnokomórkowy, z których większość – zdaniem ekspertów – w najbliższej przyszłości będzie mogło być objętych leczeniem ukierunkowanym molekularnie czy immunoterapią, które charakteryzują się wyższą skutecznością niż standardowa chemioterapia. Rak płuca jest bowiem jednym z najbardziej zróżnicowanych nowotworów pod względem molekularnym.

„Cieszy nas, że w programie B6 znajdują się coraz częściej nowe leki ukierunkowane molekularnie. Ostatnie lata udowodniły, że zmiany są możliwe, a rak płuca jest jednym z priorytetów dla Ministerstwa Zdrowia” – zwraca uwagę Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY. – „To, co wymaga pilnych zmian to dostęp do nowoczesnej diagnostyki molekularnej oraz większy nacisk na wczesne wykrywanie raka płuca. Im wcześniej wykryty nowotwór tym lepsze są prognozy dotyczące jego leczenia. Dziś jedynie ok. 15-20 proc. chorych jest diagnozowanych we wczesnym stadium, a mogłoby być ich znacznie więcej. Dlatego w związku z zakończeniem pilotażowego programu, w imieniu pacjentów zwróciliśmy się z apelem do Ministerstwa o jak najszybsze wprowadzenie programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) do koszyka świadczeń gwarantowanych. Pozwoli to na wcześniejsze wykrycie nowotworu, co poprawi możliwości zastosowania radykalnego leczenia, a w efekcie przełoży się na wyższe wskaźniki przeżycia pacjentów” – tłumaczy Wilk.