Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem ekspertów raporty z Centrum e-Zdrowia, weryfikujące, kto miał wgląd do Internetowego Konta Pacjenta, są mało przejrzyste i nie dają odpowiedzi na kluczowe pytanie, kto i kiedy wchodził na IKP. Wynika to z faktu, że jedno zdarzenie bywa rozbijane na kilka, nie musi zatem występować ścisła koincydencja wizyty z pobraniem danych z systemu.
–Od 1 stycznia 2024 r. ma zacząć działać program „Centra Medyczne 75+”, jednak już teraz samorządy mogą uzyskać pieniądze na wdrożenie tych rozwiązań. Okazuje się bowiem, że na budowę takiej placówki będzie można przeznaczyć pieniądze otrzymane z Funduszu Medycznego – do tej pory ze środków tych wolno było sfinansować jedynie modernizację, przebudowę lub wyposażenie poradni czy szpitala.

Głos Wielkopolski
–Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie otrzyma z Funduszu Medycznego blisko 15 mln zł na kompleksowe doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni endoskopowej.
–Centrum Medyczne HCP w Poznaniu otrzymało ponad 13 mln zł z rządowego Funduszu Medycznego na remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i wymianę sprzętu.