Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z ostatnich zmian w prawie wynika, że w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy zakładach rehabilitacji można umieścić kamerę, a pacjent nie musi wyrazić zgody na monitoring. Wystarczy, że kierownik placówki uzna rejestrację za konieczną w procesie leczenia pacjentów lub w celu zapewnienia im bezpieczeństwa – ma przy tym jednak działać w poszanowaniu intymności, monitorowane pomieszczenia mają być oznakowane, a pacjent ma prawo sprzeciwu.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia Maria Libura podkreśliła, że w związku z ograniczeniem listy chorób rzadkich i genetycznych z 253 jednostek chorobowych do 91 organizacje pacjentów chorujących na choroby rzadkie wystosowały pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Lista chorób miała wspierać podejmowanie decyzji przez zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności.