Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Zdrowia wraz Ministerstwem Edukacji i Nauki opracowują standardy kształcenia na kierunku lekarskim. Zaczną one obowiązywać od roku akademickiego 2024/2025 i obejmą również uczelnie, które już dziś kształcą przyszłych lekarzy. Celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu na studiach medycznych. Zaproponowane standardy zakładają zestandaryzowany egzamin na VI roku, co najmniej 5% zajęć w symulowanych warunkach klinicznych oraz ćwiczenia w warunkach klinicznych na VI roku studiów w maksymalnie 5-osobowych grupach.

Dziennik Bałtycki
–Kompleks Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku powiększy się o Centrum Medycyny Pediatrycznej. Nowoczesna przestrzeń będzie miała za zadanie m.in. częściowo zintegrować dotychczasową, rozproszoną bazę kliniczną oraz poszerzyć możliwości związane z medycyną dziecięcą – zarówno diagnostyką, jak i leczeniem. W budynku CMP znajdą się m.in. Oddział Obserwacyjny, Oddział Dzienny Pediatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacji Pediatrycznej, Pracownia Endoskopii czy też Klinika Reumatologii i Immunologii Dziecięcej.