Pure Biologics zdecydował o emisji do 1,71 mln akcji serii I

Pure Biologics podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na podstawie uchwały emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 171 tys. zł w drodze emisji nie więcej niż 1 710 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)