Selvita otrzymała zlecenia o wartości ponad 15 mln zł od firmy farmaceutycznej

Selvita otrzymała szereg zleceń oraz rozszerzeń dotychczasowych zleceń na bazie ramowej umowy z jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie o łącznej wartości ponad 15 mln zł, podała spółka.

Przedmiotem zleceń, które spółka będzie realizować do 31 lipca 2024 r., są usługi zintegrowanego wsparcia w zakresie ADME/DMPK, w tym profilowania fizykochemicznego, usługi analityczne oraz badania in-vivo PK, które mają wspierać programy badawcze klienta w obszarze rozwoju leków, podano.

„Nasza współpraca z tą jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie rozwija się od 2015 r., co stanowi potwierdzenie najwyższej jakości usług świadczonych przez Selvitę. Podpisane właśnie zlecenia są na rekordowym poziomie – sumują się do ponad 15 mln zł. Tym, co nas cieszy szczególnie, są nowe rodzaje usług, które wchodzą w skład złożonych zamówień. Świadczy to o rozwojowym charakterze naszej współpracy” – powiedział wiceprezes i chief commercial officer Selvity Miłosz Gruca, cytowany w komunikacie.

Dotychczasowa współpraca z klientem rozszerzona zostanie o usługi w farmakologii in-vitro oraz in-vivo. Ich realizacja została zaplanowana do końca 2023 r. Zlecone usługi będą realizowane w głównej mierze w laboratorium w Zagrzebiu, podkreślono.

­”Zwiększanie sprzedaży do dużych firm farmaceutycznych wpisuje się w obraną przez nas jeszcze w 2022 r. taktykę, zorientowaną na wzmocnienie stabilnej bazy przychodowej i zabezpieczenie długoterminowych kontraktów. Proces wyboru dostawców przez Big Pharma jest procesem złożonym i długotrwałym, trwającym niejednokrotnie kilka kwartałów. Widzimy już pierwsze efekty naszej pracy – udział dużych firm farmaceutycznych w przychodach Selvity rośnie, i podejmujemy działania, aby w najbliższych kwartałach trend ten był kontynuowany. Dążymy do zrównoważonego rozwoju Selvity, dlatego mocno intensyfikujemy sprzedaż, zarówno do dużych firm farmaceutycznych, jak i zapewniających wyższe marże spółek biotechnologicznych. Szczególnie aktywnie działamy na rynkach, które mają najlepszy dostęp do finansowania – Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W 2023 r. istotnie wzmocniliśmy zespoły odpowiedzialne za sprzedaż i marketing. Widzimy liczne efekty podjętych działań i spodziewamy się wyraźnego ich wpływu w 2024 r.” – dodał Gruca.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)