Pakiet medyczny to nie wszystko. Polacy pokazują czego im w nich brakuje

Pakiety medyczne oferuje już 8 na 10 firm w Polsce, jednak nie zawsze zawierają w sobie to, czego oczekują pracownicy. Co drugiemu ankietowanemu brakuje usług stomatologicznych, co trzeciemu rehabilitacji, a co czwartemu konsultacji specjalistycznych takich jak ortodoncja czy implantologia – wynika z raportu enel-med „Zdrowy pracownik 2023”. Jednocześnie aż 80% firm planuje wprowadzenie szerszego pakietu medycznego. Wybrani mogą liczyć nawet na konsultacje medycyny estetycznej czy ubezpieczenie zagranicznych podroży.

„Opieka medyczna od wielu lat jest standardem w firmach i jest to kluczowy benefit, ale żeby się wyróżnić nie wystarczy już podstawowa oferta. Dzisiaj pracownicy coraz częściej liczą na dostęp do wyższych pakietów medycznych czy możliwości objęcia taką opieką członków rodziny. Solidna podstawa w postaci benefitów okołozdrowotnych może efektywnie wpłynąć na komfort załogi, a w dalszej perspektywie na wzmocnienie wizerunku pracodawcy. Dlatego w mojej ocenie najbardziej perspektywicznym kierunkiem dla rozwoju benefitów jest głęboko dopasowana oferta pakietów medycznych, wzbogacona o program prozdrowotny zapewniony przez pracodawcę” – mówi Alina Smolarek, dyrektorka HR w Centrum Medycznym ENEL-MED.

Jak wynika z raportu w zestawieniu benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników pakiet medyczny zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z dofinansowaniem wypoczynku (81% wskazań). Pracownicy wyraźnie określili, że największe znaczenie w przypadku prywatnej opieki zdrowotnej ma dla nich łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (75%), wysoko oceniani przez innych pacjentów lekarze (56%) oraz dogodne lokalizacje z parkingiem i wygodnym dojazdem (49%).

47% pracowników zwraca także uwagę na wyposażenie gabinetów, a dla 35% respondentów dużym ułatwieniem jest aplikacja mobilna z listą rezerwową, możliwością̨ zapisania się na wizytę czy otrzymania e-recepty (35%). Co ciekawe, aplikacja mobilna znacznie częściej była wskazywana wśród młodszych Polaków (44% w grupie osób 18-35 lat). Natomiast starsi pracownicy częściej zwracają uwagę na łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (77% w grupie 55+).

Pakiet medyczny jako benefit oferuje 82% firm, choć standardem jest w dużych organizacjach zatrudniających 250 pracowników i więcej (97%). W mniejszych firmach, 2 na 3 oferują pakiet medyczny.

Z raportu wynika także, że zdecydowana większość badanych firm (80%) rozważa wprowadzenie wyższych pakietów medycznych dla pracowników, częściej dotyczy to dużych firm (88%) niż średnich (70%).

O jaki zakres powinni uzupełnić oferowane wsparcie medyczne? Pracownicy w badaniu wskazali, czego najbardziej brakuje im w pakietach.
W pierwszej kolejności wsparcie medyczne powinno zostać uzupełnione o usługi stomatologiczne. Na stomatologię zachowawczą wskazało 53% pracowników, a na profilaktykę stomatologiczną 50%. Co trzeci ankietowany chciałby mieć dostęp do rehabilitacji (35%) i konsultacji specjalistycznych takich jak ortodoncja czy protetyka (33%). 16% wskazuje na ubezpieczenie zagranicznych podróży, a 13% na stomatologię estetyczną.

Oczekiwania pracowników są jednak zróżnicowane ze względu na wiek. Im starszy pracownik tym większe jest zainteresowanie stomatologią zachowawczą, rozszerzonym zakresem zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacją. Dla młodszych pracowników ważniejsze jest ubezpieczenie zagraniczne w podroży (31% wskazań wśród osób w wieku 18-24 lata i 24% w grupie osób 25-34 lata, podczas gdy 15% w grupie 56-65 lat).

Ekspertka enel-med zwraca uwagę, że pakiety medyczne to tylko część benefitów okołozdrowotnych. „Z własnego doświadczenia jako pracodawca oraz partner biznesowy pracodawców widzimy coraz większe zainteresowanie innymi elementami prozdrowotnej polityki. Na przykład dla naszych klientów organizujemy badania jamy ustnej w miejscu pracy dla wszystkich chętnych pracowników wykorzystując do tego zaawanasowany technologicznie sprzęt. Dużą popularnością cieszą się organizowane w firmach konsultacje z dietetykiem, a w przedsiębiorstwach zatrudniających tzw. white collars organizujemy masaże i warsztaty z fizjoterapeutą” – opowiada Smolarek.

Badanie „Zdrowy pracownik 2023” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie Centrum Medycznego enel-med. Wielkość próby wyniosła n=800 pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 50 osób. Wśród nich było 200 menedżerów, 300 specjalistów oraz 300 pracowników fizycznych. Badanie wykonano metodą ankiet online (CAWI) w kwietniu 2023 roku.