Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Od 4 września, kiedy uruchomiona została centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych, do PFRON wpłynęło 208 wniosków o udostępnienie technologii wspomagającej. Najwięcej z nich dotyczyło wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego, tabletu oraz koncentratora tlenu. Technologie trafiły do 33 osób.

Dziennik Polski
–W Małopolsce od października rozpoczęły działanie kolejne ośrodki dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Oznacza to, że w regionie za wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym na wszystkich poziomach referencyjnych odpowiadają w sumie 53 placówki: 35 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, 15 centrów zdrowia psychicznego, 3 lecznice na III poziomie referencyjnym, które oferują całodobową, stacjonarną opiekę psychiatrów.

Rzeszów Nasze Miasto
–Lekarze Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie wykonali kolejne w tym roku zabiegi resekcji wątroby. Po raz pierwszy użyli specjalnego noża. Jest to urządzenie wykorzystujące wysoką energię o częstotliwości fal radiowych, a jednocześnie posiadające możliwość chłodzenia przecinanych tkanek. System zapewnia dobrą kontrolę krwawienia, minimalizując rozległość strefy, w której z powodu wysokiej temperatury może dojść do martwicy przecinanej tkanki.