Telemedycyna to ratunek w sytuacjach awaryjnych. Wyniki badań

doktor, konsultacja online, video rozmowa, komputer

Jak Polacy postrzegają telemedycynę? Jak często z niej korzystają i w jakich przypadkach? Czy konsultacje telemedyczne rozwiązują problemy zdrowotne rodaków? Co Polacy sądzą o e-receptach? Na jakie leki – ich zdaniem – powinno się dostawać receptę podczas konsultacji telemedycznej? Na te m.in. pytania odpowiada raport pt. „Telemedycyna oczami Polaków”.

Telemedycyna kojarzy się Polakom przede wszystkim z konsultacją lekarską przez telefon lub internet (71 proc.), możliwością otrzymania e-recepty lub e-zwolnienia (63 proc.), szybkim kontaktem z lekarzem, gdy akurat tego potrzebują (50 proc.), możliwością konsultacji medycznej z każdego miejsca na świecie (39 proc.), ale również z ratunkiem w sytuacji awaryjnej, gdy na wizytę w stacjonarnej placówce trzeba czekać za długo (37 proc).

Aż 56 proc. pacjentów wybiera konsultację telemedyczną w przypadku kontynuacji leczenia, na przykład wtedy, gdy potrzebuje przedłużenia recepty na leki przyjmowane długofalowo. Co drugi Polak skorzystał z konsultacji telemedycznej w sytuacji nagłej/awaryjnej, bo nie miał siły (z powodu choroby) dojechać do stacjonarnej placówki medycznej lub nie mógł doczekać się na szybki termin wizyty u lekarza POZ lub lekarza specjalisty. Co dziesiąty ankietowany zdecydował się na konsultację telemedyczną z powodu wykluczenia komunikacyjnego, dla co dziesiątego powodem były kwestie finansowe, a 8 proc. przyznało, że woli taką formę konsultacji medycznej, bo wstydzi się mówić o swoim schorzeniu podczas wizyty stacjonarnej.

Jak często Polacy korzystają z konsultacji telemedycznych? Większość Polaków (40 proc.) korzysta z usług telemedycznych raz na kilka miesięcy. Raz na pół roku z przychodni telemedycznej korzysta 22 proc. Polaków, raz na rok 11 proc., a rzadziej niż raz w roku również 11 proc. Jest też grupa rodaków, która decyduje się na konsultację telemedyczną raz w miesiącu lub częściej (tak odpowiedziało 14 proc. ankietowanych).

Blisko 80 proc. pacjentów przyznaje, że konsultacja telemedyczna zawsze lub w większości przypadków rozwiązała ich problem zdrowotny (50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zdarzyło się to w większości przypadków, a 27,8 proc. odpowiedziało, że zawsze).

„Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że Polacy przekonali się do telemedycyny. Dostrzegają nie tylko jej skuteczność, ale cenią sobie jej wygodę, szybkość, oszczędność – zarówno jeśli chodzi o czas, i jak i koszty dojazdu do placówki. Można powiedzieć, że telemedycyna jest kolejnym, obok e-urzędu i pracy zdalnej, znakiem naszych czasów i kolejnym potwierdzeniem na to, że załatwienie ważnych dla nas spraw „na odległość” jest nie tylko możliwe, ale i efektywne” – mówi Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research, czyli agencji badawczej, która przeprowadziła badanie opinii.

Okazuje się, że co drugi pacjent odczuwa strach, iż jego stan zdrowia pogorszy się, gdy będzie chciał dostać się szybko do lekarza, ale termin wizyty będzie zbyt odległy. Faktycznie, jednym z problemów polskich pacjentów są długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską. Kolejnym jest wykluczenie komunikacyjne, bo jak się okazuje do około 20 proc. miejscowości w Polsce nie dociera żaden transport publiczny.

„Ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej (spowodowany m.in. długim czasem oczekiwania na wizytę lekarską, albo wykluczeniem komunikacyjnym pacjentów) jest dużym problemem społecznym. Dalszy rozwój telemedycyny może sprawić, że obawy 50 proc. Polaków o to, że ich stan zdrowia pogorszy się, gdy będą czekać zbyt długo na konsultację lekarską staną się nieuzasadnione. Nawet pacjenci osamotnieni w chorobie będą mogli szybko i rzetelnie zdobyć wiedzę na temat swojego swojego problemu zdrowotnego i dalszych kroków postępowania” – tłumaczy Grzegorz Mikucki, socjolog.

„Telemedycyna jest realnym rozwiązaniem problemu z niedoborem lekarzy w Polsce, brakiem lokalnej alternatywy dla zapchanej kolejkami publicznej służby zdrowia oraz wysokich kosztów prywatnej stacjonarnej służby zdrowia” – podsumowuje Paweł Białas, Prezes Erecept.pl.

Badanie opinii przeprowadzono metodą CAWI w maju 2023. N=1000 przez SW Research na zlecenie Erecept.pl