Ryvu ma umowy wsparcia finansowego dla badania klinicznego II fazy RVU120

Ryvu Therapeutics zawarła umowy wsparcia finansowego dla badania klinicznego II fazy RVU120 w zespołach mielodysplastycznych niskiego ryzyka, które zostanie przeprowadzone w ramach europejskiej sieci EMSCO (European Myelodysplastic Neoplasms Cooperative Group) w modelu tzw. badania zainicjowanego przez badacza (ang. Investigator Initiated Clinical Trial, IIT), podała spółka. Szacowany poziom finansowania badania przez spółkę wyniesie ok. 4 mln euro, a działania związane z uruchomieniem badania mają rozpocząć się w br.

Spółka zawarła umowę wsparcia finansowego z GCP-Service International West GmbH oraz prof. dr. med. Uwe Platzbeckerem (główny badacz), dotyczącą finansowania badania klinicznego REMARK tj. tzw. inicjowanego przez badacza badania fazy II RVU120 jako monoterapii w zespołach mielodysplastycznych niskiego ryzyka (ang. Low-Risk Myelodysplastic Syndromes, LR-MDS), prowadzonego w ramach sieci EMSCO. Celem badania REMARK jest rozwój RVU120 jako monoterapii w leczeniu pacjentów z LR-MDS, podano.

„Jako badanie inicjowane przez badacza, REMARK będzie badaniem o wartości naukowej i medycznej, opracowanym i skoordynowanym przez Głównego Badacza Koordynującego. Szacowany poziom finansowania badania REMARK przez spółkę wyniesie ok. 4 mln euro” – czytamy w komunikacie.

„Badanie ma na celu rozwój RVU120 jako monoterapii w leczeniu pacjentów z LR-MDS. Badanie będzie prowadzone w ramach sieci EMSCO przy współpracy z GCPS. EMSCO została założona w 2012 roku przez Prof. Uwe Platzbeckera i Prof. Pierre Fenaux’a. Od tego czasu sieć EMSCO została rozszerzona na inne kraje europejskie i przeprowadziła 9 wspólnych badań nad MDS, z których 3 są w trakcie realizacji. Ryvu zachowa pełnię praw własności do RVU120” – podano.

Spółka wskazała, że badanie REMARK będzie prowadzone w około 25 ośrodkach klinicznych w Unii Europejskiej, a jego celem będzie włączenie do badania około 40 pacjentów, aby pozyskać wstępne dane kliniczne, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie dalszego rozwoju RVU120 w tym wskazaniu terapeutycznym. Działania związane z uruchomieniem badania mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a rekrutacja pacjentów planowana jest do rozpoczęcia w pierwszej połowie 2024 roku.

„Jestem bardzo zadowolony z możliwości przeprowadzenia badania klinicznego RVU120 u pacjentów z LR-MDS. Badanie RVU120 w tym wskazaniu oparte jest na solidnych podstawach przedklinicznych oraz dostępnych danych klinicznych z badania RVU120 w AML i HR-MDS, które wykazują poprawę hematologiczną u wielu pacjentów. Jestem przekonany o potencjale RVU120 w leczeniu tej przewlekłej choroby, a gdy jego skuteczność zostanie potwierdzona klinicznie w LR-MDS, będziemy mogli znacząco poprawić jakość życia i przeżywalność pacjentów w potrzebie. Badania planujemy rozpocząć w pierwszej połowie 2024 roku. Dzięki naszej rozległej wiedzy eksperckiej i wsparciu naszej sieci naukowej i klinicznej, jesteśmy dobrze przygotowani do sprawnego przeprowadzenia tego projektu” – powiedział główny badacz koordynujący w badaniu REMARK profesor Uwe Platzbecker, cytowany w komunikacie.

Grupa EMSCO została założona w 2012 roku przez prof. Uwe Platzbeckera ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku, lidera niemieckiej grupy badawczej w obszarze zespołów mielodysplastycznych (ang. Myelodysplastic Syndromes, MDS), oraz profesora Pierre’a Fenaux ze Szpitala Saint Louis w Paryżu, lidera francuskiej sieci badawczej GFM w obszarze MDS. Od tego czasu, sieć EMSCO została rozszerzona na inne kraje europejskie oraz przeprowadziła dziewięć wspólnych badań klinicznych w obszarze MDS, z których trzy są w trakcie realizacji.

Spółka poinformowała, że w poniedziałek, 23 października 2023 r., o godz. 9:00 odbędzie się webinarium poświęcone omówieniu dalszych planów rozwoju RVU120.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)