Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 25-29 września.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ochrona zdrowia: Na ochronę zdrowia wydano 206 mld zł, czyli 6,7% PKB, w I poł. 2023r., poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Getruda Uścińska. Wydatki publiczne w tym okresie wyniosły 154 mld zł.

Prywatne usługi medyczne: Branża prywatnych usług medycznych zmaga się z zadłużeniem sięgającym 172 mln zł i mimo że ceny pakietów medycznych rosną, to rośnie też liczba dłużników – jest ich 2849, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów BIG.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek aptek: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 7,8% r/r i wyniosła 3,904 mld zł w sierpniu, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: Odnotował 9,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 11,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioMaxima: Oczekuje, że w horyzoncie 3 lat należy spodziewać większego wzrostu EBITDA generowanego przez spółkę w stosunku do przychodów ogółem, poinformował prezes Łukasz Urban.

BioMaxima: Odnotowała 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 27,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorythmics: Odnotowało 1,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 10,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Molecure: Odnotowało 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Enel-Med: Odnotował 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Selvita: Wstępnie planuje niewielki capex w 2024 r., poinformował CFO Dariusz Kurdas.

Selvita: Jest mniej optymistyczna co do możliwości szybkiego odbicia rynkowego, ale nawet bez niego zamierza „radzić sobie znacznie lepiej niż do tej pory” w 2024 r., wynika ze słów prezesa Bogusława Sieczkowskiego. Według niego pułap 100 mln zł EBITDA w przyszłym roku to bardzo duże wyzwanie, ale nie niemożliwe.

Selvita: Backlog Selvity na 2023 r. wynosi 318,8 mln zł i jest o 3% wyższy od wartości raportowanej przy okazji wyników za I półrocze ub.r., podała spółka. Backlog na przyszły rok wykazuje wzrost zakontraktowania o 43% (62,7 mln zł wobec 43,9 mln zł rok wcześniej).

Selvita: Odnotowała 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gemini: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje warunkowe, na mocy których Gemini Polska może przejąć spółki Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto pod warunkiem sprzedaży trzech aptek, podał Urząd. Dzięki temu nie zostanie naruszona konkurencja na lokalnych rynkach w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Suwałkach.

Captor Therapeutics: Pozyska 40 mln zł w ramach oferty publicznej zrealizowanej w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w dniach 21-22 września, podała spółka. Do inwestorów trafią wszystkie oferowane akcje serii P w liczbie 400 000, obejmowane po cenie 100 zł. Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez PKO BP Biuro Maklerskie, Trigon DM i Trigon Investment Banking. Pozyskany przez spółkę kapitał przeznaczony zostanie na realizację celów strategii na lata 2023-2025.

Proacta: Notowana na NewConnect spółka bioinformatyczna Proacta (dawniej Codeaddict) informuje o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału spółki w związku z emisją 102 424 564 akcji serii L. Zarejestrowane akcje trafiły do udziałowców Proacta sp. z o.o. w zamian za 100% udziałów spółki. Obecnie spółka Proacta S.A. w ramach subskrypcji prywatnej prowadzi emisję gotówkową akcji serii M.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Genomtec: Złożył wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek w obszarze diagnostyki onkologicznej, podała spółka. Strategia patentowa zakłada rozszerzenie ochrony wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT.

Medinice: Podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowało chęć nabycia udziałów w innowacyjnej spółce, specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), dedykowanych elektrofizjologii i kardiologii, podała spółka. Planowana inwestycja w nowy podmiot pozwoli na dywersyfikację działalności Medinice o technologie oparte na rozwiązaniach cyfrowych i AI.

Bioceltix: Otrzymał pozytywne wyniki badania klinicznego leku na zwyrodnieniowe stawów u psów, podała spółka.

Medinice: Zakończyło pierwszy z dwóch etapów fazy prototypowania w projekcie EP Bioptom i rozwiązało współpracę z podwykonawcą, podała spółka. Z raportu wynika, że następnie wyłoni podwykonawcę do drugiego etapu.

Selvita: Otrzymała szereg zleceń oraz rozszerzeń dotychczasowych zleceń na bazie ramowej umowy z jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie o łącznej wartości ponad 15 mln zł, podała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji