Airway Medix pozyskał dodatkowe finansowanie na regulacje zobowiązań

Airway Medix pozyskał finansowanie na regulacje zobowiązań wynikających z porozumienia w sprawie redukcji zadłużenia i odroczenia spłaty zobowiązań wobec Discount Banku, podała spółka. Zgodnie z nim do końca roku spółka ma uregulować pierwszą ratę w wysokości 250 tys. euro. Pozyskane środki są niezależne od umów inwestycyjnych z nowymi partnerami, którzy mają zainwestować do 2 mln euro w rozwój spółki i komercjalizację produktów. Środki w wysokości 800 tys. zł pochodzą od Adiuvo Investment, które uzyskało je ze sprzedaży akcji Airway Medix.

„Porozumienie z nowymi inwestorami obejmowało działania spółki w zakresie redukcji jej zadłużenia (spłatę obligacji Adiuvo, redukcje kredytu o 30% oraz spłatę pożyczki Discount Bank) i wspólne działania dążące do poprawy wyceny spółki na rynku publicznym, tak aby osiągnęła poziom odpowiadający realnemu potencjałowi innowacyjnych technologii posiadanych w portfolio. W celu realizacji płatności wynikających z porozumienia z bankiem oraz dalszej obniżki zobowiązań Adiuvo Investment przekazało spółce 800 tys. zł” – powiedziała członek zarządu Adiuvo Investment i AirwayMedix Anna Aranowska-Bablok, cytowana w komunikacie.

Adiuvo Investment dokapitalizowało Airway Medix kwotą 800 tys. zł, z czego większość stanowi wykup obligacji o wartości ok. 550 tys. zł – środki te trafią na spłatę zadłużenia w Discount Banku. Pozostałe 250 tys. zł zostanie przeznaczone na spłatę innych zobowiązań. Środki na realizacje tych transferów pochodzą ze sprzedaży 2,3 mln akcji Airway Medix, stanowiących niecałe 4% udziału w kapitale zakładowym, podkreślono.

„W ostatnich tygodniach Airway Medix ogłosił kilka ważnych i pozytywnych zmian, z których najistotniejsze są dokapitalizowanie spółki, redukcja zadłużenia, pozyskanie nowych inwestorów i zmiany w zarządzie, a także rozmowy z potencjalnymi partnerami strategicznymi. Teraz, kiedy zmiany korporacyjne za nami, spółka skupia się na działaniach związanych z rozwojem biznesu. Mamy szeroko zakrojone plany na kolejne tygodnie i miesiące, które skrupulatnie realizujemy” – dodała Aranowska-Bablok.

Nowi partnerzy, CoOpera Finanzierungen Deutschland i Kröner Medizintechnik oraz szwajcarska grupą doradczo-inwestycyjną, mają zaangażować się w szczególności w procesy produkcji i komercjalizacji produktów medycznych na rynkach UE i USA. W tym celu do zarządu Airway Medix dołączył Peter Kröner, założyciel Kröner Medizintechnik, wiodącego dystrybutora sprzętu medycznego w krajach DACH. Firma ta ma bogate doświadczenie w prowadzeniu pełnego procesu sprzedażowego, w tym m.in. uzyskiwanie niezbędnych zgód regulacyjnych, wprowadzanie nowych produktów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)