Najlepiej zarządzane szpitale publiczne wg BFF Banking Group

BFF Banking Group – wiodący w Europie, niezależny podmiot finansowy specjalizujący się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością oraz płatnościami korporacyjnymi – opublikował wyniki kolejnej edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”.
Ranking docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze.
„To jedyny ranking w Polsce, który skupia się na finansach szpitali. To inicjatywa BFF kontynuowana przez wiele lat – tegoroczna edycja jest już 8.” – podkreśla Krzysztof Kawalec, Prezes BFF Banking Group w Polsce. –  „Projekt z roku na rok dynamicznie się rozwija i dostosowuje do realiów bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia. Przy najnowszej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, oprócz oceny wybranych wskaźników finansowych, zwracamy też uwagę na inny, znaczący aspekt funkcjonowania szpitali, mianowicie na jakość opieki nad pacjentami” – dodaje.
W 8. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” udział wzięło 316 szpitali. Ocenie zostały poddane wskaźniki takie jak: rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z NFZ, płynność szybka, dynamika aktywów. Dodatkowo wszystkie jednostki podzielone zostały na następujące kategorie: 3 według wartości przychodu z NFZ (20-99 mln zł, 100-199 mln zł, powyżej 200 mln zł) oraz Szpitale Kliniczne i Instytuty. W tym roku, po raz drugi, przyznana została też nagroda specjalna dla „Szpitala najbardziej przyjaznego dla Pacjentów”.
Najlepiej zarządzane szpitale w Polsce:
I. Szpital Najbardziej Przyjazny Pacjentom
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
II. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 20 do 99 mln zł
Miejsce Pełna nazwa
1 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY
2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
3 SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE
4 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU
5 SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
6 WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR. JÓZEFA BEDNARZA W ŚWIECIU
7 SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
8 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE
9 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE
10 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU
III. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 100 do 199 mln zł
Miejsce Pełna nazwa
1 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ
3 POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ – BĘDZIN I CZELADŹ
4 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA
5 SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
6 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE
7 SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU
8 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DR. JANUSZA DAABA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
9 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE
10 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY
IV. Kategoria: Kontrakt z NFZ powyżej 200 mln zł
Miejsce Pełna nazwa
1 BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W BIAŁYMSTOKU
2 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W POZNANIU
3 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W OLSZTYNIE
4 CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
5 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
6 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
7 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI
8 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
9 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
V. Kategoria: Instytuty i Szpitale Kliniczne
Miejsce Pełna nazwa
1 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE
2 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU
3 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
4 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU
5 INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE
6 SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
7 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
8 ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
9 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Autorem obliczeń jest BFF Banking Group. Metodologia została opracowana przez czołowych ekspertów sektora medycznego, zaangażowanych w projekt poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej: Radosława Moksa, Przewodniczącego Rady Programowej, Członka Zarządu BFF Banking Group w Polsce; Dorotę Gołąb- Bełtowicz, Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; Renatę Ostrowską, Managera, Credit Risk Evaluation w BFF Banking Group w Polsce; Prof. Jarosława Fedorowskiego, Prezesa Polskiej Federacji Szpitali; Dr Jerzego Gryglewicza, Eksperta rynku medycznego IZWOZ, Jakuba Kraszewskiego, Przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.