Odział Kardiologiczny w Sztumie włączony do II poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej

sala operacyjna oddział kardiologii w Sztumie

4 listopada, po raz pierwszy, w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Sztumie, Grupa American Heart of Poland, przeprowadzono procedury krioablacji balonowej migotania przedsionków, w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej. Odział kardiologiczny, którego ordynatorem jest dr n. med. Przemysław Wilczewski, został włączony do II poziomu referencyjnego Krajowej Sieci Kardiologicznej.

„Jest to duży sukces, ponieważ nie tylko znacząco poprawiły się możliwości funkcjonowania oddziału, ale również zwiększyła się dostępność procedur dla pacjentów. W praktyce oznacza to dużo większe możliwości w zakresie wykonywania procedur nowoczesnej terapii zaburzeń rytmu serca (w tym ablacji i implantacji kardiowerterów), leczenia niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i niektórych wad zastawkowych” – mówił dr Wilczewski.

Zabieg krioablacji balonowej jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Podczas tego zabiegu niska temperatura jest skoncentrowana na większym obszarze, i pozwala na odizolowanie ognisk arytmogennych, czyli wyzwalających zaburzenia rytmu serca.

„Pod kierownictwem Marcina Konarzewskiego – kardiologa, zespół operatorów wraz z zespołem przeprowadził trzy udane zabiegi krioablacji. Dzięki temu pacjenci z migotaniem przedsionków, odzyskują regularny, miarowy rytm serca, bez wdrażania, często to obciążającej farmakoterapii” – poinformował doktor Wilczewski.

Migotanie przedsionków to jedno z trzech najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca. Charakteryzuje się ekstremalnie szybkimi i nieregularnymi skurczami przedsionków. W trakcie migotania przedsionek prawie nie kurczy się, znajdująca się w nim krew zalega, co sprzyja tworzeniu się skrzeplin, które mogą powodować niedokrwienie i uszkodzenie tkanki mózgowej.

Wzrost aktywności w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej wpłynie na polepszenie jakości i dostępności usług kardiologicznych dla mieszkańców regionu.

„Efektywna przez wiele lat praca zespołu Oddziału Kardiologicznego, liczba zrealizowanych zabiegów, odpowiednie zaplecze sprzętowe, wykwalifikowany personel i kompleksowość opieki kardiologicznej, pozwoliły nam na zakwalifikowanie się do ośrodków II poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Odział zdobył uznanie Konsultanta wojewódzkiego i Kierownictwa Oddziału Pomorskiego NFZ. Przy koordynacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sztumska kardiologia pozwala przeprowadzić szybką diagnostykę i włączyć innowacyjną terapię” – uzupełnił ordynator.

Rocznie na oddziale kardiologicznym hospitalizowanych jest ponad 1200. pacjentów, a z zawałem mięśnia sercowego ok. 500 pacjentów. Na oddziale kardiologicznym w Sztumie prowadzone są konsultacje i diagnostyka z dziedziny kardiologii, diagnostyki obrazowej (UKG, USG), wad serca, elektrofizjologii i elektroterapii oraz diabetologii. Prowadzony jest również program KOS-zawał.