Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą finansowania in vitro z budżetu państwa

Sejm przyjął wieczorem nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To pierwszy projekt obywatelski przyjęty w tej kadencji – skomentował tuż po głosowaniu Szymon Hołownia, marszałek Sejmu.

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych głosowało 268 posłów, przeciw było 118, wstrzymało się 50. Klub PiS podzielił się podczas głosowania: były 23 głosy za ustawą, 102 przeciw, 49 wstrzymujących się.

Obywatelski projekt dotyczący in vitro został złożony w ubiegłej kadencji Sejmu.

Wnioskodawcy podkreślali, że z uwagi na dość wysokie koszty procedury in vitro jej dostępność jest w Polsce obecnie ograniczona. W projekcie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację przedmiotowego programu polityki – nie mniej niż 500 milionów złotych.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu