Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem rozmówcy „DGP” nowa minister zdrowia Izabela Leszczyna rozpocznie swoje urzędowanie od zorientowania się, jak wygląda budżet i czy pieniądze są prawidłowo wydatkowane – od tego uzależnione zostaną dalsze rozstrzygnięcia systemowe.
–Klub poselski Lewicy złożył projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, który przewiduje, że okres obowiązywania dokumentów, który będzie upływał do 30 czerwca 2024 r., zostanie wydłużony do 30 września 2024 r.