Ryvu: Pacjent leczony RVU120 osiągnął stan morfologicznie wolny od białaczki

Dodatkowy pacjent leczony w ramach programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, w dawce 250 mg osiągnął stan morfologicznie wolny od białaczki, podało Ryvu Therapeutics.

„Zarząd informuje, że zgodnie z aktualizacją danych otrzymaną 11 grudnia 2023 r., dodatkowy pacjent (111-001), przyjmujący RVU120 w dawce 250 mg, uzyskał stan morfologicznie wolny od białaczki (ang. morphologically leukemia-free state, MLFS – liczba komórek blastycznych tj. blastów w szpiku <5%; brak krążących komórek blastycznych; brak choroby ekstramedularnej; brak konieczności regeneracji hematologicznej), z redukcją blastów z poziomu 24% na etapie skriningu do 3% w C4D1 (ang. cycle 4 day 1; dzień 1 cyklu 4) oraz brakiem wykrywalnych blastów w krwi obwodowej. Pacjent kontynuuje leczenie w ramach prowadzonego badania i będzie dalej monitorowany w celu oceny wyników leczenia” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała też informacje o danych przedklinicznych dla programu RVU120 prezentowanych podczas konferencji ASH 2023 wraz z dodatkową aktualizacją danych klinicznych.

„Białaczkowe komórki macierzyste (ang. leukemic stem cells, LSC) stanowią niewielki podzbiór komórek AML odpornych na terapię, a ich eliminacja jest konieczna, aby osiągnąć całkowite wyleczenie u pacjentów. W modelach przedklinicznych cząsteczka RVU120 wykazała działanie cytotoksyczne i różnicujące w dobrze scharakteryzowanych populacjach białaczkowych komórek macierzystych (LSC). Marker aktywności CDK8 jest związany z bogatymi w LSC komórkami szpiku pacjentów z AML, co sugeruje potencjał RVU120 jako skutecznej metody leczenia pacjentów z AML ze zmianami związanymi z białaczkowymi komórkami macierzystymi. Podsumowując, RVU120 wyłania się jako potencjalny kandydat w pierwszej linii leczenia AML, adresując niepowodzenia terapeutyczne spowodowane utrzymywaniem się LSC u pacjentów” – napisano w komunikacie.

Spółka podała też, że prezentowane dane wskazują, iż hamowanie CDK8 za pomocą RVU120 (SEL120) może przezwyciężyć mechanizmy oporności na następną generację inhibitorów kinaz tyrozynowych, takich jak gilteritinib. RVU120, w połączeniu z gilteritinibem, przywraca wrażliwość wielu liniom komórkowym AML z mutacjami FLT3, w tym liniom, które są aktywowane przez szlak RAS/MAPK.

„Aktywacja szlaku RAS/MAPK występuje często u pacjentów z AML, którzy nie reagują na leczenie inhibitorami FLT3. Eksperymenty in vivo pokazują, że terapia skojarzona RVU120 i gilteritinibu wydłuża przeżycie w opornych na terapię modelach AML, dostarczając dalszą walidację potencjału inhibitorów FLT3/CDK8, jako obiecującej strategii zapobiegania lub przezwyciężania oporności FLT3-TKI mediowanej przez MAPK” – czytamy dalej.

Ryvu podało wczoraj, że dane kliniczne i niekliniczne dla programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, przedstawione podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ang. American Society of Hematology, ASH) „mocno wspierają” plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku br.

Ryvu zapowiedziało także wczoraj, że planuje rozpocząć fazę II badań w ramach programu RVU120 w IV kw. 2023 r. i poświęcić im cały 2024 r., tak by w I kw. 2025 r. móc ustalić dalsze priorytety dla tego programu.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)